Polish Studies Bulletin

Wydawnictwo

19.10.2019

PUNO PRESS

Home institution: The Polish University Abroad in London Type: Wydawnictwo

Informacje o wydawnictwie dostępne są na stronie internetowej: https://puno.edu.pl/puno-press/.

PUNO Press
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie
POSK, 3rd Floor
238-246 King Street
London W6 0RF, UK

Kierownik Wydawnictwa: prof. dr Grażyna Czubińska, Prorektor

Zapytania redakcyjne: dr Justyna Gorzkowicz [punopress@puno.edu.pl], Instytut Kultury Europejskiej
Zeszyty Naukowe: prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Redaktor Naczelna

Strategia rozwoju: Roman Mazur MBA [roman.mazur@puno.edu.pl] Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.