Polish Studies Bulletin
offers per page:
Sort by::
03.11.2016
Kraków

Asystent w Pracowni Języka Staropolskiego (PAN)

Polska Akademia Nauk

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  Warunki stawiane kandydatom:   • ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej;

03.11.2016
Szczecin

Doktorant-stypendysta w dziedzinie filologii ze specjalnością językoznawczą

Uniwersytet Szczeciński

Wymagania:

03.11.2016
Częstochowa

Dyrektor Biblioteki Politechniki Częstochowskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.05 r. Prawo  o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz wymagania określone przez komisję konkursową jednostki.  

03.11.2016
Bydgoszcz

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa (Wydział Humanistyczny UKW)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Oczekiwane jest zgłoszenie się osoby posiadającej wykształcenie polonistyczne, posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie) i znającej strukturę współczesnej polszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów gramatycznego i semantycznego oraz mającej ogólną wiedzę z historii językoznawstwa.

18.10.2016
Wrocław

Starszy wykładowca w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami).

18.10.2016
Rzeszów

Starszy wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Języka Polskiego UR

Uniwersytet Rzeszowski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

10.10.2016
Siedlce

Profesor zwyczajny w UPH

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego powinien legitymować się: 

08.10.2016
Poznań

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Instytut Filologii Polskiej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej   Wymagane kwalifikacje kandydatów

08.10.2016
Kraków

Asystent na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Uniwersytet Jagielloński

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Kulturowej w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w zakresie literaturoznawstwa.

08.10.2016
Gdańsk

Asystent w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej

Gdański Uniwersytet Medyczny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn.zm.) tj.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.