Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 08.06.2020
Deadline for submitting applications: 26.06.2020

Nauczyciel kademicki na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego

Instytucja:
Cities/towns:
Opole
Fields:
językoznawstwo

Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego.

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Kandydat powinien posiadać:

1) stopień magistra filologii polskiej;

2) udokumentowane zainteresowania badawcze w zakresie dyskursu medialnego, handlowego lub biznesowego (np. publikacje naukowe, otwarty przewód doktorski);

3) umiejętność obsługi platform internetowych i podstawowych programów komputerowych.

4) kandydat powinien odznaczać się kreatywnością i dyspozycyjnością.

 

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

1) posiadanie doświadczenia zawodowego poza sferą edukacyjną, powiązanego z zainteresowaniami badawczymi; 2) posiadanie kwalifikacji pedagogicznych i doświadczenia jako nauczyciel języka polskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;

2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia;

3) kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania;

5) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy;

6) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW Uniwersytet Opolski Sekretariat Instytutu Językoznawstwa 45-040 Opole pl. Kopernika 11, p. 203

Information

See also

08.06.2020

Nauczyciel akademicki na Wydziale Filologicznym w Katedrze Języka Polskiego

Kandydat powinien posiadać: 1) stopień magistra filologii polskiej; 2) dorobek naukowy z zakresu lingwodydaktyki i/lub glottodydaktyki polonistycznej; 3) uprawnienia do nauczania języka polskiego jako ojczystego i jako obcego; 4) uprawnienia egzaminatora w egzaminach certyfikatowych poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego i doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów.

21.04.2020

Asystent w Instytucie Literaturoznawstwa

Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko: asystenta w grupie stanowisk dydaktycznych, na I etacie na umowę o pracę w Instytucie Literaturoznawstwa w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

20.07.2019

Asystent na czas określony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta na czas określony W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego

05.06.2020

Adiunkt w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej

 Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.