Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 20.03.2017
Deadline for submitting applications: 29.03.2017

Rzecznik Prasowy Narodowego Centrum Kultury

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
językoznawstwo, literaturoznawstwo
Announced on:
20.03.2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Narodowym Centrum Kultury:

 

Rzecznik Prasowy Narodowego Centrum Kultury

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku rzecznika prasowego lub podobnym, bądź w pracy związanej z public relations lub dziennikarstwem,
 • znajomość przepisów prawa prasowego.

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • tworzenie strategii wizerunkowej Narodowego Centrum Kultury (określanie grup odbiorców, metod dotarcia, strategicznych partnerstw, komunikacji wewnętrznej),
 • stała współpraca z Dyrekcją i poszczególnymi Kierownikami Działów/Zespołów NCK przy wdrażaniu strategii,
 • aktywne kreowanie wizerunku NCK poprzez kontakty zewnętrzne, w tym:
  - redagowanie not i komunikatów przekazywanych mediom, inicjowanie kontaktów oraz odpowiadanie na zapotrzebowanie zgłaszane przez dziennikarzy,
  - organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych, briefingów i innych spotkań z  mediami,
  - udzielanie wywiadów i wypowiedzi dla mediów, odpowiedzi na zapytania i ataki medialne oraz polemiki z przedstawicielami organizacji zewnętrznych w stosunku do NCK,
  - bieżący monitoring mediów,
  - współredagowanie serwisu internetowego NCK (www.nck.pl), w zakresie zawartości merytorycznej oraz treści, a także nadzór nad serwisami internetowymi prowadzonymi przez działy merytoryczne NCK,
  - opracowanie tekstów ideowych, a także tekstów do materiałów informacyjnych i promocyjnych NCK,
 • współpraca z partnerami NCK w zakresie komunikacji i współtworzenie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych;
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (achmurzynska@nck.pl) w terminie do dnia 29.03.2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
Ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 07/03/2016

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą
z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593
z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Źródło: http://www.nck.pl/praca-w-nck/

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.