Polish Studies Bulletin

Job offer

Added on: 23.10.2018
Deadline for submitting applications: 31.10.2018

Zastępca Kierownika w Dziale Badań i Analiz

Cities/towns:
Warszawa
Fields:
kultura

Zadania główne:
Prowadzenie analiz oraz opracowywanie raportów dotyczących kultury i dziedzictwa na potrzeby NCK oraz MKiDN,
Projektowanie, realizacja i opracowywanie raportów z badań ewaluacyjnych dotyczących projektów własnych NCK lub innych działań realizowanych w sektorze kultury,
Koordynacja badań oraz ewaluacji realizowanych na zamówienie Narodowego Centrum Kultury, w tym przygotowywanie zapytań ofertowych, ocena ofert, kontrola jakości realizacji badań, weryfikacja poprawności wykonania usług,
Opracowywanie materiałów merytorycznych dotyczących pracy Działu.

Zadania pomocnicze:
Popularyzacja wiedzy eksperckiej i naukowej z dziedzin istotnych dla polityki
kulturalnej,
Udział w przygotowaniu konferencji, seminariów, warsztatów i szkole
realizowanych przez Dział ds. Badań,
Współpraca z innymi działami NCK w zakresie realizacji zadań Działu ds. Badań
wskazanych przez Dyrektora NCK.

WYMAGANIA

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe (tytuł magistra),
wymagany profil (specjalność): nauki społeczne lub humanistyczne,

Wymagania dodatkowe:
Doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów badawczych dotyczących
kultury, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w publicznej instytucji
kultury.
Doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu realizującego badania społeczne,
Umiejętność projektowania i realizacji projektu badawczego (od opracowania
koncepcji badan do publikacji i popularyzacji wyników badań),
Dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego (w mowie i piśmie),
Znajomość sektora kultury w Polsce i zagadnień z obszaru polityk kulturalnych,
Znajomość uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania instytucji
publicznych.

OFERUJEMY

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Dogodna lokalizacja
Otwarty zespół ludzi nastawionych na rozwój
Dodatkowo: m.in. prywatna opieka medyczna na preferencyjnych warunkach, karnet sportowy, wczasy pod gruszą, premia roczna.

DODATKOWE INFORMACJE

www.nck.pl

WARUNKI APLIKOWANIA

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) należy składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jmajewska@nck.pl

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.