Polish Studies Bulletin

Journal issue no.

"Tematy i Konteksty" 2019, nr 9 (14)
Added on: 18.03.2020
Literature History

Literatura w kręgu unijnych zbliżeń. W 450. rocznicę Unii Lubelskiej

Journals:
„Tematy i Konteksty” (9 (14) 2019)
Publishing house::
ISSN:
2299-8365

Najnowszy numer czasopisma naukowego "Tematy i Konteksty" został poświęcony literaturze w kontekście "unijnych zbliżeń". Prezentuje bogatą panoramę kulturowych obrazów tego zjawiska.

W przypadającą w 2019 roku 450. rocznicę podpisania Unii Lubelskiej redakcja „Tematów i Kontekstów” zaprosiła badaczki i badaczy różnych specjalności (zwłaszcza reprezentujących środowiska literaturoznawcze i kulturoznawcze, zróżnicowane metodologicznie, skupione na różnorodnych obszarach dziejów literatury) do refleksji nad obecnością w szeroko rozumianym piśmiennictwie tematu historycznych i współczesnych unii oraz towarzyszących im problemów. Uwagę dyskutantów skierowaliśmy zwłaszcza na literackie świadectwa „unijnych zbliżeń” – dawniej i dziś. Podjęliśmy tę kwestię w czasie szczególnym, z pełną świadomością jej aktualności, gdy różne aspekty unijnego kształtu Europy (i polskiego w niej uczestnictwa) są tak szeroko dyskutowane. Nasza debata ma jednak charakter naukowy, zgodny z formułą pisma, a jej celem jest stworzenie ram dla pogłębionego i bezstronnego namysłu nad rolą literatury i kultury w dziejowych procesach. (fragment wprowadzenia do numeru)