Polish Studies Bulletin

Journal issue no.

Added on: 07.01.2020
Literature studies

Numer 31/2019

Journals:
ISSN:
1644-6763

Prezentowane teksty prowadzą nas ku przestrzeniom myślenia inkluzywnego, przygarniającego materie tak różnorodne, tak odmienne, że dopiero wtedy, gdy występują razem, tworzą, niekiedy aż zaskakujące, nowe pola odniesienia współczesnych wymiarów sztuki.

                                                                                           Krajewska Anna, Dramaturgia sztuki,  „Przestrzenie Teorii” 31, Poznań 2019, s. 8

List of contents

Artykuł wstępny

Dramaturgia sztuki Anna Krajewska 7-12

Rozprawy

Literatura bez granic? Media digitalne i ich wpływ na status sztuki słowa Elżbieta Winiecka 15-38

Gra w Orwella Michał Kłosiński 39-70

(Prze)grać w kości. Franz Mon: granice poezji, granice interpretacji Dorota Kołodziej  71-92

Brudnopisy Tadeusza Kantora – od przestrzenności zapisków do czasowości archiwaliów  Katarzyna Szalewska 93-108

Płynność – od Heraklita do Baumana Monika Błaszczak 109-134

Sztuka nie-ludzkich aktorów Diana Lelonek 135-142

Strategia nierozstrzygalności w wierszu jest taki pomnik Tadeusza Różewicza Małgorzata Mikołajczak 143-156

Irlandzkość i busking – artystyczne habitusy Glena Hansarda Aleksandra E. Kumala 157-172

„Kicz, kiczyzm” Justyny Bargielskiej Dobrawa Lisak-Gębala 173-196

Wokół metodologii nauk o sztuce Marek Hendrykowski 197-208

O twórczym przekraczaniu granic. Przetworzenia i reprezentacje w przestrzeni sztuki Ewa Szczęsna 209-226

Scalanie i percepcja wizualna. Kognitywne warunki odbioru dzieł sztuki (malarstwo, rzeźba, literatura) Krystian Saja 227-246

Artyfikacja codzienności i odwrócony mimetyzm, czyli życie, które naśladuje sztukę Paula Milczarczyk 247-260

Obraz przestrzeni dowolnej według Gilles’a Deleuze’a Kamil Lipiński 262-270

Estetyczne aspekty tworzenia i odbioru sztuki przez osoby z wadami słuchu Ewelina Woźniak-Czech 271-292

Ciało mistyczne Karol Gromek 293-310

Podmiot transseksualny w kulturze – oswajanie, tragizm, tekstualizacja Anna Kujawska-Kot 312-342

Interpretacje

Najkrótszy kurs tragikomedii PRL: Rejs Marka Piwowskiego Krzysztof Obremski 345-356

Japońskie filmy o Ajnach w perspektywie amerykańskiego westernu Marek S. Bochniarz, Przemysław Sztafiej 357-372

Tłumaczka Aleksandra Olędzka-Frybesowa jako eseistka i poetka Regina Lubas-Bartoszyńska 373-386

Prezentacje

Zamknięcie Kunstanii Wojciech Sztaba 389-398

Noty o Autorach

Notes about authors 399-404

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.