Polish Studies Bulletin

Journal issue no.

Added on: 27.01.2020
glottodydaktyka

T. 26: Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracjeOblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracje

Tom stanowi wielogłos zagranicznych i krajowych badaczy zajmujących się nauczaniem języków obcych, a zwłaszcza języka polskiego jako obcego, drugiego, odziedziczonego.

Zgromadzone prace pozwalają dostrzec nowe tendencje, nurty i specjalizacje w glottodydaktyce, jak też rozszerzanie się, tak geograficzne, jak i konceptualne, polonistycznego świata.

List of contents

W załączniku

Information

Pages:
516
Download:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.