Polish Studies Bulletin

Journal issue no.

Added on: 20.07.2018
Linguistics

Tom XXXVIII - 2018

Journals:
„Polonica” | XXXVIII | 2018
ISSN:
0137-9712

Ukazał się najnowszy numer czasopisma „Polonica”.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna, w związku z tym – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników oraz Autorów – od tego numeru umożliwiono publikację niektórych tekstów na kilka miesięcy przed ukazaniem się pełnego numeru periodyku (tzw. advanced access). Rozwiązanie to znacznie skraca czas pomiędzy nadesłaniem artykułu a jego wydaniem.

Redakcja czasopisma zachęca do nadsyłania tekstów.

List of contents

Rozprawy

Wacław Cockiewicz, O językowym obrazie świata – niekognitywnie, a może tylko kognitywnie inaczej

Jarosław Foltman, Jak mówią postaci „Lalki” Bolesława Prusa. Analiza stylometryczna

Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz, O pojęciu jednostki tekstu prawnego

Agnieszka Raszewska-Klimas, Charakterystyka nazwisk mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego

Beata Raszewska-Żurek, Metaforyzacja antywartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory ANTYWARTOŚĆ TO CHOROBA

Daniel Śledziński, Wielowarstwowy model podziału wyrazów ortograficznych języka polskiego na sylaby

Daniel Ziembicki, Kontrowersje interpretacyjne wypowiedzi typu „Nie sądzę, że p, ja to wiem”

Recenzje

Wiktor Jarosław Darasz: Agnieszka Maciąg-Fiedler, Astrorum divina ars et scientia. Słownictwo astronomiczne w łacińskich pismach polskich autorów doby średniowiecza, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2016, ss. 211 + 1 nlb.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.