Polish Studies Bulletin

Journal issue no.

Added on: 26.11.2019
Linguistics

Zeszyt 3 rocznika XCIX

Journals:
ISSN:
0021–6941

Zeszyt 3  rocznika XCIX

List of contents

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 

MACIEJ EDER, RAFAŁ L. GÓRSKI: Typologia tekstów oparta na miarach kwantytatywnych: studium korpusowe o zróżnicowaniu polszczyzny

ANDRZEJ DYSZAK: Z badań nad zjawiskami słowotwórczymi i adaptacyjnymi w „najmłodszej polszczyźnie”

MIROSŁAW BAŃKO: Jeszcze o roli przyrostka -k- w adaptacji zapożyczeń w polszczyźnie

GRZEGORZ SZPILA: Amerykańskie przysłowia we współczesnej polszczyźnie

BEATA KURYŁOWICZ: Terminologia matematyczna w Nowym dykcjonarzu Michała Abrahama Troca na tle polskiej i europejskiej tradycji naukowej. Prolegomena

IRENA SZCZEPANKOWSKA: Zalety modelu objaśniania znaczeń w osiemnastowiecznym dykcjonarzu Piotra Daneta i Franciszka Koli z perspektywy współczesnej semantyki i leksykografii

JUSTYNA WALKOWIAK: Słowiańszczyzna Połabska jako zapoznana motywacja niektórych urbanonimów w Poznaniu

SZYMON POGWIZD: Wybrane przykłady polsko-wschodniosłowackich zbieżności semantycznych na tle ogólnosłowiańskim

 

JUBILEUSZE

ANNA TYRPA: O Profesorze Jerzym Reichanie z okazji dziewięćdziesiątych urodzin

PIOTR ŻMIGRODZKI: Jerzy Bartmiński i doskonałość naukowa (na osiemdziesięciolecie urodzin)

 

RECENZJE

ALEKSANDRA NIEWIARA: Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska; Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, tom 3: Praca, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

KATARZYNA SOBOLEWSKA: Słownik stereotypów i symboli ludowych, tom 2: Rośliny, zeszyt 1: Zboża, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński

AGNIESZKA WEŁPA-SIUDEK: Słownik stereotypów i symboli ludowych, tom 2: Rośliny, zeszyt 2: Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński

MONIKA CZEREPOWICKA: Michał Woźniak, Jak znaleźć igłę w stogu siana? Automatyczna ekstrakcja wielosegmentowych jednostek leksykalnych z tekstu polskiego

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.