Polish Studies Bulletin

News

Gone
Added on: 22.03.2021

Adam Zagajewski

Poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Laureat prestiżowych nagród, wymieniany wśród kandydatów do literackiej Nagrody Nobla.

Urodzony w 1945 roku we Lwowie. Debiutował w 1967 na łamach "Życia Literackiego". Sygnatariusz "Memoriału 59" (1975), po którym został objęty zakazem publikowania. W latach 1982-2002 przebywał na emigracji we Francji, następnie zamieszkał w Krakowie. Redaktor "Zeszytów Literackich", członek PEN Clubu i Polskiej Akademii Umiejętności. W 2020 roku nominowany do Nagrody Literackiej Nike za zbiór Substancja nieuporządkowana.

Information

Key words:
Added on:
22 March 2021; 12:29 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
22 March 2021; 12:29 (Mariola Wilczak)

See also

13.04.2021
Event

Podziękowanie dla "Biuletynu Polonistycznego" za wspieranie inauguracji projektu "Cyprian Kamil Norwid wczoraj i dziś. W dwusetlecie urodzin poety-emigranta"

Partonat medialny nad Wydarzeniem był dla nas prawdziwym zaszczytem!  Poniżej zamieszczamy podziękowanie, które otrzymaliśmy od Komitetu Organizacyjnego Roku Norwidowskiego.

09.04.2021
From the life of a Polish philologist

VII STUDENCKA SESJA INTERKULTUROWA, Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku

Zapraszamy na VII STUDENCKĄ SESJĘ INTERKULTUROWĄ 21 KWIETNIA 2021 GODZINA 9.45 Wydział Filologiczny UwB Sesja zorganizowana zdalnie na platformie MS Teams

09.04.2021
Project

ZAPROSZENIE NA TYDZIEŃ Z FILOLOGIĄ – ODSŁONA TRZECIA

Dziekan i wykładowcy Wydziału Filologii Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich oraz nauczycieli na trzecią odsłonę cyklu wykładów online „Tydzień z filologią UwB“. Ostatnia część tegorocznego cyklu odbędzie się w dniach 12–16 kwietnia oraz, dodatkowo, wykład zamykający spotkania w dniu 29 kwietnia. Jak Państwo wiedzą, w ramach cyklu przedstawiciele polonistyki, rusycystyki, romanistyki i anglistyki przybliżają młodzieży zagadnienia związane z nowoczesnymi badaniami z zakresu językoznawstwa, literatury i kultury. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie wśród proponowanych tematów. Zapraszamy na spotkania z naszym Wydziałem!

09.04.2021
Event

Międzynarodowa Konferencja Naukowa HORYZONTY SLAWISTYKI W XXI WIEKU – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej Zakład Językoznawstwa Interkulturowego i Glottodydaktyki Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki mają zaszczyt zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej HORYZONTY SLAWISTYKI W XXI WIEKU – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Białystok 13-14 maja 2021 r.

08.04.2021
Publishing novelty

Wiersze religijne Cypriana Norwida

W roku dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Norwida ukazała się antologia wierszy religijnych poety. Zbiór opracował Profesor Stefan Sawicki, redaktor naczelny „Dzieł wszystkich” Norwida, wybitny teoretyk i historyk literatury, inicjator badań nad sacrum w literaturze.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.