Polish Studies Bulletin

News

Publishing novelty
Added on: 07.11.2019

„Estetyka językowa w komunikowaniu”

Ukazał się  tom „Estetyka językowa w komunikowaniu” dedykowany  profesorowi Marianowi Bugajskiemu.

Tom dostępny jest na stronie:  https://estetykajezykowa.pl/

„Tom Estetyka językowa w komunikowaniu jest kontynuacją cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą komunikacją językową, który został przed dekadą zainicjowany w Zakładzie Komunikacji Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego refleksją nad normą w komunikowaniu (Norma a komunikacja, Wrocław 2009)”.

 

                                                                                                                                                                                            [Ze Wstępu]

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.