Polish Studies Bulletin

News

Competition
Added on: 11.04.2019

Nagrody PTBT

Ogłoszono listę publikacji nominowanych  do Nagrody PTBT za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych w roku 2018

Członkowie Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych nominowali następujące książki do Nagrody PTBT za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych w roku 2018 (w kolejności alfabetycznej tytułów):

  • Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów źródłowych / red. Ewa Guderian-Czaplińska, Małgorzata Leyko. – Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  • Farsy-misteria. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego w Teatrze 13 Rzędów (1959-1960) / Dariusz Kosiński. – Wrocław: Instytut im. Jerzego Grotowskiego.
  • HyPaTia – Historia Polskiego Teatru. Feministyczny Projekt Badawczy: 1) Agora. Statystyki, 2) (Nie)świadomość teatru. Wypowiedzi i rozmowy, 3) Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów // Zespół pod kierunkiem Joanny Krakowskiej. – Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
  • Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej / Grzegorz Ziółkowski. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
  • Teatr a Kościół / red. Agata Adamiecka-Sitek, Marcin Kościelniak, Grzegorz Niziołek. – Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Ogłoszenie tytułu książki-laureatki oraz wręczenie Nagrody nastąpi 25 kwietnia 2019 roku o godz. 18 w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

 

Źródło:http://www.ptbt.e-teatr.pl/index.php?page=aktualnosci

Information

See also

18.11.2019
Competition

W niedzielę V Gala Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego

Już po raz piąty 24 listopada zostanie wybrana najlepsza w Polsce książka z zakresu nauk humanistycznych.

18.11.2019
Scholarship

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 211 stypendiów na łączną kwotę ponad 40 mln złotych. Przyznano 7 stypendiów dla reprezentantów literaturoznawstwa, 6 dla wybitnych językoznawców, 4 w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.

13.11.2019
Announcement

Rekrutacja nauczycieli polonistów (ORPEG)

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli: polonistówdo pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2020/2021 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.  

11.11.2019
Journal

Horror(y) dzieciństwa i dojrzewania

Pojęcie horroru stosowane jest w literaturoznawstwie i filmoznawstwie jako kategoria genologiczna. Jako kategoria estetyczna bywa z kolei odnoszone do rozmaitych tekstów kultury: utworów literackich, komiksów, filmów i seriali, ale też spektakli teatralnych czy gier wideo. Anita Has-Tokarz w monografii Horror w literaturze współczesnej i filmie (2010) uznaje go wręcz za kategorię „oznaczającą efekt [przerażenia], jaki tekst [kultury] wywiera na odbiorcy” (s. 51). Trzeci numer „Dzieciństwa. Literatury i Kultury” chcielibyśmy poświęcić związkom dzieciństwa i dojrzewania z horrorem – pojmowanym we wszystkich wskazanych znaczeniach – widocznym w trzech obszarach problemowych.

11.11.2019
Award

Nagroda Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literackich (American Literary Translators Association, ALTA) za 2019 rok w dziedzinie poezji dla Billa Johnstona za przekład Pana Tadeusza.

Laureatem Narodowej Nagrody Tłumaczeniowej w kategorii Poezja, przyznawanej  przez Amerykańskie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury (ALTA),  został w tym roku  Bill Johnston za tłumaczenie Pana Tadeusza. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa  Archipelago Books.    

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.