Polish Studies Bulletin

News

Gone
Added on: 30.11.2019

Odszedł Profesor Roman Loth

Z ogromnym żalem informujemy, że 30 listopada zmarł Profesor Roman Loth, niezastąpiony Przyjaciel, Mistrz, Promotor idei "Biuletynu Polonistycznego".
Pogrzeb Profesora odbędzie się w środę 11 grudnia na Cmentarzu Ewangelicko-Augusburskim przy ul. Młynarskiej 54/58. Początek uroczystości o godz. 12 w tamtejszej Kaplicy Halpertów.

Dnia 30 listopada 2019 roku zmarł Prof. dr hab. Roman Loth, wybitny pisarz, badacz literatury, bibliograf i edytor.

Od 1951 roku związany był z Instytutem Badań Literackich PAN. Uczestniczył w pracach zespołowych nad Słownikiem współczesnych pisarzy polskich (seria 1 i 2) oraz Kroniką życia literackiego Polski Ludowej 1944-1963, realizowanych w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej. W latach 1975-1991 kierował Pracownią Historii Literatury Okresu Młodej Polski IBL. W roku 1992 objął kierownictwo Centrum Informacji Literaturoznawczej IBL.

Był wieloletnim członkiem Rady Naukowej IBL PAN, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego, oraz członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, gdzie  m.in. przewodniczył Komisji Edytorsko-Tekstologicznej.

Swoim autorytetem naukowym wspierał także inne środowiska naukowe jako członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN oraz Rady Naukowej Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Był wybitnym specjalistą w dziedzinie bibliografii i dokumentacji literackiej, współautorem (wraz z prof. dr hab. Jadwigą Czachowską) wielokrotnie wznawianych kanonicznych opracowań Przewodnik polonisty. Bibliografie. Słowniki. Biblioteki. Muzea literackie (1974) oraz Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty (1977).

Mistrz sztuki edytorskiej, autor podręcznika Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego (2006), był w 1979 roku współorganizatorem i współkierownikiem podyplomowego Studium Edytorsko-Tekstologicznego, prowadzonego przez IBL PAN i Wydział Polonistyki UW. Prowadził w tej dziedzinie wykłady na Uniwersytecie Łódzkim (1974/1975), na Wydziale Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1981/1982) oraz w Studium Komunikowania Społecznego KUL (1994/1995).  

Pasje dokumentacyjne i edytorskie dzielił z fascynacją życiem i twórczością Jana Kasprowicza, wydając m.in. jego Pisma zebrane oraz będąc w 1964 roku współzałożycielem i wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza z siedzibą na Harendzie w Zakopanem.

Znawca życia kulturalno-literackiego przełomu XIX i XX wieku oraz epoki „Skamandra”, rozwinął nurt badań poświęconych Janowi Lechoniowi, był edytorem krajowego wydania jego Dziennika (1992-93) oraz tomu Poezji zebranych (1995); obdarował też czytelników niepowtarzalną antologią wspomnień o Franciszku Fiszerze Na rogu świata i nieskończoności (1985) oraz edycją wspomnień Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego Wymarsz i inne wspomnienia (1992).

Należał do Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (od 1983 roku wchodził w skład Zarządu Głównego), był członkiem korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz członkiem Sekcji Nauk i Literaturze, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Zespole Nauk Humanistycznych Komitetu Badań Naukowych.

Wspaniały człowiek, autorytet naukowy i moralny – był naszym Mistrzem i niezawodnym Kolegą. Należał do najbardziej cenionych, szanowanych i lubianych pracowników Instytutu. Jego odejście jest ogromną stratą dla całego środowiska polonistycznego.

Łączymy się z Rodziną w Jej smutku.

Dyrekcja, Rada Naukowa, przyjaciele, koledzy 

i współpracownicy z Instytutu Badań Literackich PAN  


Drogi Panie Profesorze,
Będzie nam brakowało Pana życzliwości, bezinteresownego wsparcia, rozmów o "Biuletynie Polonistycznym", Janie Kasprowiczu, lub po prostu: o życiu.
Kiedy ponad rok temu poprosiliśmy Pana o wypełnienie kwestionariusza z cyklu „Sylwetki Polonistów”, zgodził się Pan bez wahania, a nawet z entuzjazmem, otwarty jak zawsze na ożywcze i niecodzienne inicjatywy. Zostawił Pan w niej ślad swojego bezcennego dystansu do rzeczywistości, wyjątkowego poczucia humoru, szczerości i życzliwości wobec otaczającego nas świata.
Wszystko to z nami zostanie, i za to wszystko pozostaniemy wdzięczni.

Redakcja "Biuletynu Polonistycznego"

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.