Polish Studies Bulletin

News

Announcement
Added on: 07.03.2020

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – zgłoszenia kandydatów

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są polskie albo zagraniczne: szkoły wyższe prowadzące studia w zakresie filologii polskiej oraz podmioty, które od co najmniej trzech lat prowadzą lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego albo inne zajęcia dydaktyczne w języku polskim. Zgłoszenia przyjmuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Fot. Andrea Piacquadio (Pexels.com)

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa zgłoszenie kandydata (także w przypadku zgłoszenia na drugą kadencję przez uprawnioną instytucję) powinno zawierać:

  1. Nazwę oraz adres siedziby podmiotu zgłaszającego kandydata;
  2. Imię i nazwisko kandydata;
  3. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata przydatnych do pełnienia funkcji członka Komisji;
  4. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata.

 Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przesłać na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: „Zgłoszenie – PKdsPZJPjO”

Zgłoszenia można dokonać również elektronicznie przesyłając kopię podpisanego zgłoszenia kandydata wraz z kopiami załączników na adres poczty elektronicznej:

sekretariat.dwm@mnisw.gov.pl oraz ewa.zalewska-smigasiewicz@mnisw.gov.pl.

Zgłoszenia można składać do dnia 31 marca 2020 r.

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa. Zgłoszenie nadesłane po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Information

See also

03.04.2020
Announcement

Bezpłatny kurs dla dydaktyków w zakresie nauczania online

Na zarządzanej przez MNiSW platformie edukacyjnej Navoica dostępny jest kurs dla nauczycieli wszystkich szczebli, w tym dydaktyków uniwersyteckich. W trakcie kursu nauczyciele poznają metody komunikacji online, z wykorzystaniem różnorodnych zasobów – mediów społecznościowych i narzędzi projektowych dostępnych w chmurze. Autorami kursu są pedagodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

02.04.2020
Project

NAWA odwołuje realizację programu "Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020"

W związku z zagrożeniami wywołanymi pandemią COVID-19 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poinformowała o odwołaniu realizacji programu "Letnie kursy języka i kultury polskiej 2020".

31.03.2020
Gone

Odeszła Profesor Kazimiera Z. Szymańska

W dniu 19 marca 2020 roku zmarła dr hab. Kazimiera Zdzisława Szymańska (ur. 2.08.1942), profesor i długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy) w Częstochowie.

25.03.2020
Event

Zmiana terminu Światowego Kongresu Polonistów

W związku z panującą sytuacją epidemiczną na świecie organizatorzy VII Światowego Kongresu Polonistów uprzejmie informują, że termin Kongresu został przesunięty na 24 - 26 czerwca 2021 roku.

15.03.2020
Announcement

Zalecenia ministerstw w sprawie kształcenia zdalnego

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zastosowania nauczania w trybie zdalnym Ministerstwa: Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowały zalecenia w tym zakresie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.