Polish Studies Newsletter

News

Gone
Added on: 07.07.2021

Profesor Paulina Buchwald-Pelcowa

Urodzona w 1934 roku w Poznaniu, zmarła 6 lipca 2021 roku w Warszawie.

Profesor Biblioteki Narodowej i Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk literatury, bibliolog, edytor. Zainteresowania badawcze Pauliny Buchwald-Pelcowej skupiały się wokół literatury dawnej. Autorka książek Satyra czasów saskich (1969), Nieznane i zapomniane wiersze Hieronima Morsztyna (1972); Historia literatury a historia książki (1974); Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI–XVIII wieku. Bibliografia (1981), Dawne dzieła Jana Kochanowskiego (1993), Cenzura w dawnej Polsce (1997).

Information

Added on:
7 July 2021; 17:20 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 July 2021; 17:20 (Mariola Wilczak)

See also

23.07.2021
Announcement

Research in Poland – a new platform promoting research in Poland

Information about the system of higher education in Poland, tools to quickly find a relevant grant, job offer and scientific event, and achievements of Polish scientists. The researchinpoland.org website, available in English, is dedicated to foreign scientists and PhD candidates. 

01.07.2021
Announcement

Newsletter. Wydanie specjalne - errata

W wydaniu specjalnym poświęconym jubileuszowi Cypriana Norwida (w artykule Internetowy słownik języka Cypriana Norwida na s. 4) wkradł się błąd, za który bardzo przepraszamy. W zdaniu: "Kartoteka oparta jest na Pismach wszystkich w wydaniu Wiktora Gomulickiego (t. I-XI, Warszawa 1971-1976)" powinno być: "Juliusza Wiktora Gomulickiego".

29.06.2021
Publishing novelty

Premiera raportu o przyszłości komunikacji naukowej

Na platformie Zenodo.org jest już dostępny raport „Future of Scholarly Communication. Forging an inclusive and innovative research infrastructure for scholarly communication in Social Sciences and Humanities”. Zachęcamy do lektury!

26.06.2021
Event

Nauki humanistyczne i społeczne potrzebują więcej otwartości. (Sprawozdanie ze spotkania OPERAS-PL – komunikacja w humanistyce i naukach społecznych)

– To, co dzieje się w Centrum Humanistyki Cyfrowej ma olbrzymie znaczenie dla całej humanistyki i nauk społecznych – mówił na spotkaniu “OPERAS-PL – komunikacja w humanistyce i naukach społecznych” prof. Stanisław Filipowicz, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. 

24.06.2021
Event

Prof. zw. dr hab. Jarosław Ławski z Uniwersytetu w Białymstoku został członkiem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Profesor Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, został 20 maja 2021 r. na walnym zgromadzeniu w Kijowie wybrany członkiem zagranicznym Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.