Polish Studies Bulletin

News

Scholarship
Added on: 18.11.2019

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców przyznane

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 211 stypendiów na łączną kwotę ponad 40 mln złotych. Przyznano 7 stypendiów dla reprezentantów literaturoznawstwa, 6 dla wybitnych językoznawców, 4 w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.

W dyscyplinie literaturoznawstwo nagrody otrzymali:

dr Jakub Filonik (Uniwersytet Jagielloński)

dr Iwona Elżbieta Boruszkowska (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Jakub Paweł Lipski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

dr inż. Michał Wenderski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Wojciech Ryczek (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Michał Krzysztof Kłosiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Łukasz Marek Szkopiński (Uniwersytet Łódzki)

 

Nagrodzeni językoznawcy:

dr Daniel Słapek (Uniwersytet Wrocławski)

dr Paweł Korpal (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Wojciech Piotr Włoskowicz (Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk)

mgr Maciej Jerzy Mętrak (Uniwersytet Warszawski)

dr Anna Kinga Rudyk (Uniwersytet Rzeszowski)

mgr Aleksandra Maria Ożarowska (Uniwersytet Warszawski)

 

W dyscyplinie nauki o kulturze i religii:

dr Agata Zuzanna Łuksza (Uniwersytet Warszawski)

dr Weronika Maria Parfianowicz (Uniwersytet Warszawski)

mgr Karolina Anna Koprowska (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Piotr Urbanowicz (Uniwersytet Jagielloński)

 

Serdecznie gratulujemy!

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.