Polish Studies Newsletter

News

Gone
Added on: 01.10.2023

Zmarł Profesor Michał Głowiński

29 września 2023 roku zmarł Profesor Michał Głowiński.

Ostatnie pożegnanie Profesora odbędzie się 13 października 2023 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się w Domu Pogrzebowym (sala B) o godzinie 14.30. Po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

Zdj. Mohammad reza Fathian

Urodzony w 1934 roku w Warszawie. W czasie drugiej wojny światowej przebywał w warszawskim getcie. 

Stopień magistra filologii polskiej uzyskał w 1955 roku na Uniwersytecie Warszawskim, habilitowany w 1967, w 1976 uzyskał stopień profesora. Od 1958 roku pracował w IBL PAN, w którym kierował Pracownią Poetyki Historycznej. Był członkiem i przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu, członkiem redakcji „Pamiętnika Literackiego”, współpracownikiem Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 

Był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Otrzymał cztery doktoraty honoris causa, był czterokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Michał Głowiński jest autorem syntez i opracowań, które do weszły do kanonu lektur każdego humanisty. To m.in. książki Powieść młodopolska (1969), Gry powieściowe (1973), Style odbioru (1977), Nowomowa po polsku (1990). Był współautorem Słownika terminów literackich (1976) oraz wielokrotnie wznawianego Zarysu teorii literatury (1962).

Uprawiał również twórczość literacką, m.in. powieść Magdalenka z razowego chleba (2001), zbiory opowiadań: Historia jednej topoli (2003), Carska filiżanka. Szesnaście opowieści (2016), Papuga i ratlerek (2019). W 2010 roku ukazała się autobiografia Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna

Ostatnia książka - Tęgie głowy. 58 sylwetek humanistów - ukazała się w 2021 roku.


Z wielkim smutkiem żegnamy Profesora Michała Głowińskiego (1934 – 2023),

wybitnego literaturoznawcę, prozaika, autora fundamentalnych prac z zakresu historii i teorii literatury, badacza dyskursów politycznych. Autora tomów prozy autobiograficznej i wspomnieniowej. Profesora nauk humanistycznych, od 1958 związanego z Instytutem Badań Literackich PAN. Przez lata kierował w nim Pracownią Poetyki Historycznej, był członkiem Rady Naukowej Instytutu (także jej przewodniczącym), Członkiem redakcji Pamiętnika Literackiego, odpowiedzialnym m.in. za dział przekładów, współpracownikiem Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Był też członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Laureatem wielu nagród i wyróżnień za wybitną pracę naukową oraz twórczość prozatorską. Czterokrotnym Doktorem Honoris Causa. Wykładowcą i promotorem licznych prac doktorskich. Jego wkład w humanistykę polską jest nie do przecenienia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy IBL PAN


Listy kondolencyjne przesłane na ręce Dyrekcji IBL PAN:

>> List prof. dr. hab. Tomasza Mizerkiewicza, Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

>> List prof. UG dr. hab. Dariusza Szczukowskiego, Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UG.

>> List Dyrekcji i Pracowników Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS w Lublinie.

Information

Added on:
1 October 2023; 10:21 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
10 October 2023; 12:07 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.