Polish Studies Newsletter

Person

18.10.2021

mgr Regina Wasiak-Taylor

Regina Wasiak-Taylor – pisarka i prezenterka wydarzeń literackich w Wielkiej Brytanii i Polsce. Po ukończeniu filologii polskiej w WSP w Opolu w 1977 roku i pięciu latach pracy dziennikarskiej w Polskim Radiu, wyjechała na wakacje do Londynu na krótko przed 13 grudnia 1981 roku i pozostała w UK. W 1983 roku została członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Jest znaną animatorką wydarzeń kulturalnych w życiu Polonii. Zorganizowała i poprowadziła ponad 500 spotkań i programów literackich, przygotowała  kilkanaście konferencji naukowych w Londynie, Warszawie i Krakowie. Publikuje w prasie polonijnej i krajowej od 1983, wydała kilka książek. Od 2018 jest prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz redaktorem naczelnym londyńskiego "Pamiętnika Literackiego", w którego redakcji zasiada od 1984. Mieszka z rodziną w Londynie.   

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.