Polish Studies Bulletin
Projects per page:
Sort by:
13.09.2018

Agresja werbalna w życiu publicznym. Zbiór inwektyw politycznych (1918-2000)

Faculty of Letters UWr

Rezultatem projektu jest publikacja "Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000", wydana we Wrocławiu w 2007 roku.

13.09.2018

Byron w Polsce i na świecie

Wydział Filologiczno-Historyczny UG

________________________________

13.09.2018

Przygotowanie i publikacja monografii naukowej "Inny Szekspir. Nowe lektury europejskiego kanonu" (Kraków 2008)

Wydział Polonistyki UJ

_____________________________

13.09.2018

Kobieca poezja jidysz od początku dwudziestego wieku do Zagłady

Faculty of Letters UWr

________________________________

13.09.2018

Obrazy Aleksandra Gierymskiego i Jacka Malczewskiego w perspektywie hermeneutycznej teorii symbolu

Wydział Historyczny UAM

________________________________

13.09.2018

Kulturowa teoria literatury cz. 2. Poetyki i interpretacje

Wydział Polonistyki UJ

Projekt niniejszy koncentruje się na empirycznie ugruntowanych sposobach badań literacko-kulturowych (odniesionych tu do wszelkich zorganizowanych znaczących praktyk dyskursywnych czy semiotycznych).

13.09.2018

Literatura polska wobec fotografii. Monografia fotograficznych reprezentacji w literaturze polskiej od początku po czasy obecne

Wydział Polonistyki UJ

_________________________________

13.09.2018

Kanon romantyzmu w literaturze angielskiej i polskiej

Wydział Filologiczny UG

_________________________________

13.09.2018

Kultura Jidyszlandu oraz jej przekład

Wydział Filologiczny UG

________________________________

13.09.2018

Radio Wolna Europa na szlakach polskiej emigracji kulturalnej

Wydział Filologiczny UwB

________________________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.