Polish Studies Bulletin
Projects per page:
Sort by:
27.11.2018

Projekt TICASS: Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych

Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna | Filmoznawstwo i media audiowizualne | Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe) | Nauki filozoficzne | Socjologia | Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej | Architektura i urbanistyka The Polish University Abroad in London | Akademia Sztuki w Szczecinie

Technologie wizualne mają ważne znaczenie dla repertuaru najistotniejszych ludzkich kompetencji, ponieważ wraz z nimi pojawia się nowy język wizualnej narracji oraz nowy sposób odczytywania znaków wizualnych. Aby rozpoznać i opisać możliwości i ograniczenia charakterystyczne dla technologii wizualnych we współczesnej ikonosferze, badacze instytucji partnerskich w ramach projektu TICASS, stawiają sobie następujące pytania: Jak ludzie w róznych miastach postrzegają i odczytują znaki wizualne, ikony, kody QR, obrazy dziagnostyczne i grafiki cyfrowe? Jak technologie wizualne funkcjonują w róznych miastach, krajach i kontynentach?  

05.11.2018

Społeczeństwo i kultura a paradygmant narodu. Estetyczne i etyczne dylematy polskiej prawicy w literaturze i publicystyce lat 1926-1939

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

______________________

13.09.2018

Literackie i publiczne rozprawy Tomasza Manna z polityczną rzeczywistością Republiki Weimarskiej (1918-1933) i po niej

Wydział Neofilologii UAM

_______________________

13.09.2018

Kanon Romantyzmu w literaturze angielskiej i polskiej

Wydział Filologiczny UG

_________________________

13.09.2018

Słownik gramatyczny języka polskiego - wersja online

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

Słownik gramatyczny języka polskiego jest najbardziej rozbudowanym i najbardziej dopracowanym koncepcyjnie i redaktorsko słownikiem fleksyjnym współczesnej polszczyzny, zawierającym charakterystykę gramatyczną ponad 333 000 wyrazów polskich i obejmującym zasadniczy zrąb słownictwa współczesnej polszczyzny.

13.09.2018

Gramatyka, semantyka i pragmatyka języka polskiego

Wydział Filologiczny UwB

_______________________

13.09.2018

Toponomastyka Pomorza, osadnictwo a typy antroponimiczne, metodologia badań Gdańskiej Szkoły Onomastycznej

Wydział Filologiczny UG

____________________________

13.09.2018

Badanie wybranych problemów antropologii i jej związków z literaturą: obraz ginących kultur w literaturze

Wydział Filologiczny UG

_______________________

13.09.2018

Kwestia niemiecka w publicystyce Bolesława Prusa

Wydział Filologiczny UG

____________________________

13.09.2018

Zbiory graficzne Biblioteki Jagiellońskiej w przestrzeni wirtualnej

Biblioteka Jagiellońska UJ

_______________________________________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.