Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 16.01.2019

Mniejszości Narodowe i Etniczne w Europie

Institutions:
Uniwersytet Zielonogórski (Lead institution) | The Polish University Abroad in London (Co-operating institution)
Cities/towns:
Zielona Góra
Participants:
Fields:
Nauki o polityce | Etnologia
Deadline:
18.04.2018-10.01.2019

Miedzynarodowy projekt prowadzony przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Nations without states or states without nations, w ktorym  brał udzial Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, został zakończony.

 

Efektem projektu jest publikacja o tym samym tytule w czasopismie PRZEGLĄD NARODOWOŚCIOWY / REVIEW OF NATIONALITIES, No 8/2018. Ze strony ZKPBD Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w pracach projektu uczestniczyl prof. Mirosław Matyja. Jego badania zostały uwieńczone opracowaniem tekstu, pt. Determinant factors of multiculturalism in Switzerland (s. 83-102).
Więcej informacji o działalności Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie w dołączonym pliku PDF

Information

Funding:
Nr umowy: /OW/2018, data rejestracji umowy: 30.11.2018 z Uniwersytetem Zielonogorskim
Interlocutor:
Published by:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej, zastępca kierownika Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Inicjatorka Laboratorium Lingua-Brandingu w ZWKLiA, zajmującego się wspieraniem nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji artystycznej i literackiej oraz marketingu nauk humanistycznych. 

See also

08.05.2019

Demokracja oddolna w Polsce – utopia czy szansa?

W Polsce obywateli przekonuje się, że możliwość wrzucenia do urny kartki do głosowania  raz na kilka lat jest podstawą demokracji. Ale czy polscy obywatele, dzięki udziałowi w wyborach i głosowaniu na określone partie i ugrupowania polityczne, mają rzeczywisty wpływ na stanowione w polskim państwie prawo? Przecież to system prawny winien być odbiciem umowy społecznej zawartej z woli wszystkich Polaków, zgodnie z którą powinny być sprawowane rządy w Państwie. Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie PUNO w Londynie  i  Obywatelski Think Thank  zainicjowały wspólnie ogólnopolski program badawczy na temat stanu i perspektyw rozwoju demokracji w Polsce. 

29.03.2017

Badanie struktury i dynamiki cyfrowych zasobów wiedzy za pomocą metod wizualizacji (Information Visualization methods in digital knowledge structure and dynamics study)

Projekt badawczy NCN 2014-2017 pt. Badanie struktury i dynamiki cyfrowych zasobów wiedzy za pomocą metod wizualizacji (ang. Information Visualization methods in digital knowledge structure and dynamics study) dotyczy analizy rozwoju nauk humanistycznych i społecznych (HS) w Polsce przy wykorzystaniu metodologii wizualizacji.

13.09.2018

Szaleństwo i nauka o literaturze. Bezgranicza naukowego literaturoznawstwa Borisa Isaakowicza Jarcho

__________________________________________

14.04.2016

Interdyscyplinarny Projekt Badań Podstawowych

Istotą projektu, prowadzonego od 2009 roku, jest poszukiwanie kategorii, które są wspólne różnym dyscyplinom wiedzy ludzkiej, a także różnym czynnościom poznawczym i działaniu człowieka w sztuce. Poszukujemy łączących doświadczenie ludzkie w całość pojęć, struktur – poszukujemy nowych perspektyw poznawczych. Pracujemy nad aparaturą opisującą doświadczany przez nas wszystkich świat. Stopniowo budujemy także refleksję metanaukową – rozwijając badania w zakresie teorii języka, teorii umysłu, ogólnej metodologii nauk, antropologii kultury i innych dziedzin.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.