Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 16.01.2019

Mniejszości Narodowe i Etniczne w Europie

Institutions:
Uniwersytet Zielonogórski (Lead institution) | The Polish University Abroad in London (Co-operating institution)
Cities/towns:
Zielona Góra
Participants:
Fields:
Nauki o polityce | Etnologia
Deadline:
18.04.2018-10.01.2019

Miedzynarodowy projekt prowadzony przez Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Nations without states or states without nations, w ktorym  brał udzial Zakład Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, został zakończony.

 

Efektem projektu jest publikacja o tym samym tytule w czasopismie PRZEGLĄD NARODOWOŚCIOWY / REVIEW OF NATIONALITIES, No 8/2018. Ze strony ZKPBD Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w pracach projektu uczestniczyl prof. Mirosław Matyja. Jego badania zostały uwieńczone opracowaniem tekstu, pt. Determinant factors of multiculturalism in Switzerland (s. 83-102).
Więcej informacji o działalności Zakładu Kultury Politycznej i Badań nad Demokracją Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie w dołączonym pliku PDF

Information

Funding:
Nr umowy: /OW/2018, data rejestracji umowy: 30.11.2018 z Uniwersytetem Zielonogorskim
Interlocutor:
Published by:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej, zastępca kierownika Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Inicjatorka Laboratorium Lingua-Brandingu w ZWKLiA, zajmującego się wspieraniem nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji artystycznej i literackiej oraz marketingu nauk humanistycznych. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.