Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 17.10.2021

Projekt Norwidowski w Wielkiej Brytanii

Institutions:
The Polish University Abroad in London (Lead institution) | Uniwersytet Warszawski (Co-operating institution) | Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ZPPnO (Lead institution)
Cities/towns:
London
Participants:
Fields:
Historia i teoria sztuki, sztuki plastyczne, kultura wizualna | Krytyka i interpretacja literacka | Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka | Nauki filologiczne | Literaturoznawstwo
Deadline:
5.04.2021-30.01.2022

Cyprian Norwid okazał się nieoczekiwanym wyzwaniem – i wezwaniem – dla literatury i kultury polskiej. Mimo ponad stuletnich wysiłków czytelniczych oraz interpretacyjnych nie został do końca zdefiniowany jako człowiek i artysta; co więcej: w wielu aspektach jest dla nas nadal zagadką. W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostają, najogólniej mówiąc, trzy perspektywy ukazujące Norwida jako człowieka, twórcę oraz emigranta.

 

 

W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się następujące tematy:

  • Norwid jako człowiek i interdyscyplinarny twórca
  • Pisarz w perspektywie międzynarodowej: ​autor ​Vade-Mecum jako myśliciel społeczno-polityczny, filozof, diagnosta;
  • Obecność twórczości Norwida w literaturze i sztuce emigracyjnej (recepcja, tłumaczenia, inspiracje);
  • Norwid w prasie zagranicznej (twórczość poety widziana oczami polskiej emigracji oraz środowiska zagranicznego);
  • Norwid w pedagogice polonijnej (obecność twórczości poety i artysty we współczesnym szkolnictwie polonijnym)

Projekt obejmuje m.in. zadania: indywidulane badania, międzynarodową konferencję online, wystawę szkiców Norwida w wirtualnej Galerii 3D Blue Point Art.

Information

Funding:
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, The de Brzezie Lanckoroński Foundation, The Polonia Aid Foundation Trust (PAFT)
Added on:
17 October 2021; 11:48 (Justyna Gorzkowicz)
Edited on:
18 October 2021; 22:26 (Justyna Gorzkowicz)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.