Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 30.10.2015

Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność. (Monografia i antologia tekstów literackich)

Institutions:
Cities/towns:
Bydgoszcz
Participants:
Fields:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Deadline:
14.02.2014-13.02.2016

Cel projektu prof. Wojciecha Tomasika: monografia "Kolej i ciemna nowoczesność" (w Wydawnictwie IBL PAN).

Książka mówi o ostatnich dekadach "długiego XIX w.", o jego ściemnianiu - w znaczeniu przenośnym (związanym z wielkimi katastrofami technologicznymi) i dosłownym (związanym z powrotem ciemności do przestrzeni publicznej: w panoramach, dioramach, kinie i w teatrze). Tekst główny uzupełniają aneksy, przywołujące ważne (a zapomniane kompletnie) utwory literackie ciemnego modernizmu.

Information

Funding:
projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki projekt badawczy "OPUS 5"
Contact:
e-mail: wojciech.tomasik@gmail.com
Added on:
30 October 2015; 11:05 (Alicja Dąbrowska)
Edited on:
27 September 2017; 17:42 (Mariola Wilczak)

See also

03.06.2017

Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny

Projekt badawczy finansowany przez NCN w latach 2014-2017.

18.10.2015

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku to projekt badawczy realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN przez zespół Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej, a finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”. Jest internetową wersją tomu pierwszego słownika biobibliograficznego o tym samym tytule, opublikowanego przez Wydawnictwo IBL PAN w 2011 roku. Celem projektu jest dostarczenie podstawowej wiedzy faktograficznej o nowym pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców.

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

18.12.2016

Metodologiczna problematyka badań literatury staropolskiej

W naszym przekonaniu klimat wokół badań i fachowych interpretacji literatury staropolskiej wciąż sprzyja raczej postawie "ekstensywnej", tzn. takiej, w której można poprzestawać na zwracaniu się ku nowym czy też dotąd znikomo eksploatowanym tekstom źródłowym. Badaczy bardziej interesuje pytanie, ,,co" badać, natomiast ,,jak" pozostaje w ich opinii kwestią drugorzędną. Celem naszego projektu jest doprowadzenie do przywrócenia właściwej w naszym odczuciu hierarchii - do uznania, że problem metody jest przedmiotem godnym pogłębionego, profesjonalnego namysłu. Wynika to z podzielanego przez nas konstruktywistycznego przekonania, że metoda nie jest neutralnym narzędziem odkrywania tego, co w tekstach przedustawnie obecne, ale pozostaje także sposobem współtworzenia jakości w nich obecnych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.