Polish Studies Bulletin
Scholarship/grants per page ":
Sort by::
16.01.2017

MNiSW: 5. edycja programu Mobilność Plus

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus” (M.P. poz. 254), zmienionego Komunikatem z dnia 20 grudnia 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Mobilność Plus” (M. P. poz. 1242) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs w ramach V edycji ww. programu.

16.01.2017

MNiSW: Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

16.01.2017

Stypendium im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz dwunasty ogłasza konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka.

16.01.2017
Poznań

3. edycja Poznańskiej Nagrody Literackiej

Centrum Kultury Zamek

16.01.2017

Stypendium artystyczne w Indonezji

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu na stypendia artystyczne w Indonezji. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na pobyty w Indonezji w terminie od maja 2017 r. do sierpnia 2017 r. Pojedynczy pobyt może trwać 3 miesiące. Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do osób, które spełniają następujące warunki:

15.01.2017
Bydgoszcz

Stypendium Prezydenta Bydgoszczy

Prezydent Miasta Bydgoszcz

Do 19 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia prezydenta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów oraz wybitnych młodych naukowców. Zgodnie z informacjami organizatorów w każdej kategorii przyznane zostaną po dwa stypendia. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje uczelniom wyższym.   

15.01.2017
Opole

Stypendium Prezydenta Opola

Prezydent Miasta Opole

Do 23 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium prezydenta miasta Opola w roku akademickim 2016/2017. Stypendium może być przyznane na maksymalnie jeden rok akademicki. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto. Zgodnie z informacjami organizatorów o stypendium może ubiegać się student studiów stacjonarnych uczelni mającej siedzibę na terenie miasta Opola.

15.01.2017

X edycja Indeks Start2Star - programu stypendialnego dla przyszłych studentów

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Do 15 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach X edycji programu stypendialnego Indeks Start2Star. Adresatami konkursu są osoby, które w 2017 r. przystąpią do egzaminu maturalnego oraz rozpoczną studia. Stypendium przyznawane jest na cały regulaminowy czas trwania studiów. Jego miesięczna wysokość wynosi 1300 zł miesięcznie.

29.12.2016

Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

06.12.2016

VI edycja Diamentowego Grantu

The Institute of Literary Research PAN

To już VI edycja Diamentowego Grantu - największego w Polsce konkursu dla początkujących badaczy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.