Polish Studies Bulletin
Scholarship/grants per page ":
Sort by::
27.11.2017

NAWA: Oferta stypendialna na rok 2018/2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej opublikowała ofertę stypendialną na wyjazdy zagraniczne dla studentów, doktorantów i naukowców na rok akademicki 2018/2019. W przypadku dużej części państw, do których można wyjeżdżać, obowiązuje termin wnioskowania do 15 grudnia 2017 r.

21.09.2017

Stypendia dla najlepszych doktorantów UAM

Fundacja UAM

Od 10 lat Fundacja UAM realizuje program stypendialny, w ramach którego kilkunastu najlepszych doktorantów UAM otrzymuje comiesięczne wsparcie finansowe. Rekrutacja do kolejnej edycji rusza 15 września. Brane pod uwagę są osiągnięcia naukowe zdobyte podczas studiów I, II i III stopnia.

21.09.2017

Szwajcarskie stypendia rządowe dla naukowców i artystów

Federalna Komisja Stypendialna dla Studentów Zagranicznych

Za pośrednictwem Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych, Konfederacja Szwajcarska będzie przyznawać zagranicznym badaczom i artystom stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie na szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych.

29.08.2017

Bawaria - stypendium na studia podyplomowe i doktoranckie

Bayhost

23.08.2017
Gdynia

Gdynia: stypendium dla studentów

Urząd Miasta Gdyni

Do 5 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia miasta Gdynia. Konkurs adresowany jest do osób, które kształcą się w szkołach wyższych i są stałymi mieszkańcami Gdyni. W ramach konkursu przyznanych zostanie 20 stypendiów po 10 miesięcy każde w wysokości 300 zł miesięcznie.   Zgodnie z informacjami organizatorów stypendia dla studentów za osiągnięcia w nauce, a także w działalności twórczej i społecznej na rzecz miasta Gdynia przysługują przede wszystkim studentom, którzy: biorą udział w programach naukowych i popularyzatorskich, osiągając jednocześnie wysokie wyniki w nauce; zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych, osiągając jednocześnie wysokie wyniki w nauce; czynnie uczestniczą lub współorganizują konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie, międzyuczelniane, osiągając równocześnie wysokie wyniki w nauce; młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu osiągającej dobre wyniki w nauce (w przypadku studentów pierwszego roku, brane pod uwagę są wyniki uzyskane podczas nauki w krajach rodzinnych).  Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w Uchwale nr XLV/1045/10 Rady Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2010 roku. Informacje:

12.07.2017

MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok 2017/2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do 15 października 2017 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 845 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł.

15.06.2017
Warszawa

Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II

Urząd m.st. Warszawy

Do 10 października br. studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. O stypendium mogą starać się tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2017/2018 oraz aktualni studenci. Wniosków nie mogą składać osoby, które uzyskały już stopień zawodowy magistra.

02.06.2017

Studia doktoranckie w Nowej Zelandii (New Zealand International Doctoral Research Scholarships)

Education New Zealand

31.05.2017

Stypendia badawcze Research Fellowship oraz Senior Fellowship na rok akademicki 2018/2019

IFK - Międzynarodowe Centrum Badawcze Uniwersytetu Sztuk Linz z siedzibą w Wiedniu

Do 1 lipca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia badawcze Senior Fellowship oraz Research Fellowship na rok akademicki 2018/2019 od IFK - Międzynarodowego Centrum Badawczego Uniwersytetu Sztuk Linz z siedzibą w Wiedniu. Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch kategoriach: Research Fellowship – dla osób z tytułem doktora, które chciałyby prowadzić badania na wybrany temat; Senior Fellowship – dla osób z bogatym dorobkiem naukowym, ekspertek i ekspertów w swojej dziedzinie, które chciałyby prowadzić badania oraz uczestniczyć w wymianie z austriackimi ekspertkami i ekspertami. Zgodnie z informacjami organizatorów programy Research Fellowship i Senior Fellowship przyznawane są na jeden semestr akademicki (od 1 października do 31 stycznia lub od 1 marca do 30 czerwca) i obejmują: stypendium miesięczne do maksymalnej kwoty 2 325 euro, stanowisko do pracy w siedzibie IFK z dostępem do Internetu, zakwaterowanie w apartamencie 35m2, jednorazowe koszty podróży. Zgłoszenia wniosków:

24.05.2017

Stypendia Instytutu Studiów Zaawansowanych Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (The Institute for Advanced Study at Central European University)

The Institute for Advanced Study at Central European University

The Institute for Advanced Study at CEU (IAS CEU) is pleased to invite applications for its fellowships for the academic year 2018/19. As of this year, calls will be announced in early May and deadlines are set for late September. This will allow for a longer and thus more rigorous review process. In the coming months, we will reach out to faculty with the request to support our review process.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.