Polish Studies Bulletin
Scholarship/grants per page ":
Sort by::
05.10.2016

Islandia - stypendium w Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies ogłasza stypendium Snorri Sturluson dla pisarzy, tłumaczy i wykładowców (nie dla studentów) z dziedzin humanistycznych, spoza Islandii. Stypendium ma na celu umożliwienie im pobytu w Islandii na okres co najmniej trzech miesięcy w celu poprawy ich znajomości języka islandzkiego, kultury i społeczeństwa.

05.10.2016

Fundacja Nauki Polskiej: START dla młodych uczonych

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

05.10.2016

STARTING - grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla osób po doktoracie

European Research Council

Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu.

05.10.2016

POWROTY: finansowanie staży podoktorskich dla doktorów powracających do pracy naukowej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.

05.10.2016

HOMING: finansowanie staży podoktorskich dla doktorów z zagranicy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

05.10.2016

FIRST TEAM: finansowanie pierwszych zespołów badawczych młodych doktorów

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

05.10.2016

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla doktorantów i osób po doktoracie

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja Kościuszkowska ogłasza stypendia i granty dla Polaków na studia, prowadzenie zaawansowanych badań i/lub nauczanie na uniwersytetach i innych instytucjach w Stanach Zjednoczonych.

21.09.2016

Stypendia GFPS na studia w Niemczech

GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej

Do 31 października 2016 r. mogą składać wnioski studenci i doktoranci, którzy chcieliby wyjechać na semestralne stypendium do Niemiec, mogą składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez GFPS. Przyznane stypendium będzie dotyczyło semestru letniego 2017 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosi do 580 euro. Stypendium przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym projektem naukowym, popartym pasją badawczą. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Zgodnie z wymaganiami organizatorów konkursu, od kandydatów na stypendium wymagana jest znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. Do składania wniosków zaproszone są także osoby, które są do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.

21.09.2016

Max Weber Programme - staże post-doc w naukach humanistycznych i społecznych

European University Institute

Do 25 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach staży podoktorskich Max Weber Programme. Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskali stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 24 miesięcy staż w European University Institute we Florencji. W ramach przyznanego stypendium organizatorzy zapewniają stypendyście następujące świadczenia:   stypendium do 2 000 euro miesięcznie; dodatkowe świadczenie w wysokości 300 euro miesięcznie, jeśli stypendysta przyjeżdża na staż z partnerem; dodatkowe świadczenie w wysokości 200 euro miesięcznie na każde dziecko, z którym stypendysta przyjeżdża na staż; pokrycie kosztów podróży do 1 200 euro. http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships/Index.aspx

05.08.2016

Gaude Polonia 2018

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Do 15 października 2017 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego Gaude Polonia na rok 2018. Organizowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.