Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 29.08.2017
Deadline for submitting applications: 01.12.2017

Bawaria - stypendium na studia podyplomowe i doktoranckie

Sponsor/organiser:
Target groups:
PhD Students
Announced on:
29.08.2017

Do 1 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na roczne stypendia na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 oraz stypendia doktoranckie w niemieckim kraju związkowym Bawaria . Konkurs adresowany jest do absolwentów szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier.
 
Zgodnie z informacjami organizatorów miesięczna wysokość stypendium wynosi 735 euro. Stypendium wypłacane jest przez 12 miesięcy i jego łączna wysokość wynosi 8 820 euro. Kandydaci z przynajmniej jednym dzieckiem mogą otrzymać stypendium w miesięcznej wysokości 895 euro (10 740 euro rocznie).
 
Laureat rocznego stypendium może dwukrotnie ubiegać się o jego przedłużenie o kolejny rok - aż do 3 lat.
 
Strona internetowa konkursu na stypendia w Bawarii: http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.