Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

Zdj. Max Fischer/Pexels | Pexels
Added on: 07.01.2023
Deadline for submitting applications:

Lektorzy NAWA

Announced on:
19.01.2023

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w Programie Lektorzy NAWA. Celem programu jest wspieranie nauczania języka polskiego jako obcego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

Nabór wniosków dla Do Lektorek i Lektorów skierowanych przez NAWA w roku 2022/2023 do zagranicznych ośrodków akademickich, którzy chcieliby przedłużyć swoje lektoraty na rok akademicki 2023/2024, trwa do 19 stycznia 2023 roku. Po złożeniu wniosków w tej części nastąpi przedłużenie skierowania do wybranych ośrodków.

Część druga, czyli nabór otwarty, potrwa od lutego do marca 2023 roku. Więcej informacji NAWA ogłosi wkrótce.

Information

Key words:
Added on:
7 January 2023; 19:38 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
7 January 2023; 19:38 (Piotr Bordzoł)

See also

10.02.2020

Program Lektorzy 2020

Celem Programu jest nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą poprzez kierowanie lektorów języka polskiego jako obcego do zagranicznych ośrodków akademickich. Wykwalifikowani lektorzy, którzy otrzymają stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, będą w roku akademickim 2020/2021 (oraz 2021/2022) prowadzić lektoraty języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

07.01.2023

Program Preludium Bis

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Narodowe Centrum Nauki zapraszają do składania wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich.

27.11.2017

NAWA: Oferta stypendialna na rok 2018/2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej opublikowała ofertę stypendialną na wyjazdy zagraniczne dla studentów, doktorantów i naukowców na rok akademicki 2018/2019. W przypadku dużej części państw, do których można wyjeżdżać, obowiązuje termin wnioskowania do 15 grudnia 2017 r.

04.05.2020

POLONISTA – Program stypendialny dla studentów i naukowców

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.