Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Pexels.com/Pixabay.com | Pexels.com/Pixabay.com
Added on: 04.05.2020
Deadline for submitting applications: 11.05.2020

Program stypendialny Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

Target groups:
Students, Teachers

Szkoła Edukacji realizuje dzienne studia podyplomowe dla przyszłych i już aktywnych nauczycieli. Można w ten sposób zdobyć uprawnienia nauczycielskie, a także rozwinąć kompetencje pedagogiczne i dydaktyczne.

Kształcenie prowadzone jest w ramach czterech ścieżek przedmiotowych:

- język polski;

- historia i WOS;

- biologia z przyrodą;

- matematyka.

Nauka w Szkole Edukacji jest całkowicie bezpłatna. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom Uniwersytetu Warszawskiego, a także uprawnienia nauczycielskie.

Studia trwają dokładnie 10 miesięcy – rozpoczynają się w trzecim tygodniu sierpnia, a kończą w przedostatnim tygodniu czerwca (23 sierpnia 2020 r.–24 czerwca 2021 r.).

Co ważne, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Przed południem studenci biorą udział w praktykach w szkołach, natomiast po południu w zajęciach prowadzonych przez kadrę w siedzibie Szkoły Edukacji na Kampusie Ochota UW. 

W Szkole Edukacji mogą studiować studenci ostatniego roku studiów magisterskich oraz absolwenci następujących kierunków: 

- filologia polska;

- historia;

- biologia oraz kierunki pokrewne (np. ochrona środowiska, biotechnologia, nauka o zwierzętach, mikrobiologia, w tym przypadku  kandydat/ka musi legitymować się odpowiednią liczbą godzin przedmiotów kierunkowych. Każdorazowo analizowany jest suplement do dyplomu);

- matematyka oraz kierunki pokrewne (np. fizyka, informatyka, finanse i rachunkowość, w tym przypadku kandydat/ka musi legitymować się odpowiednią liczbą godzin przedmiotów kierunkowych. Każdorazowo analizowany jest suplement do dyplomu),

a także czynni nauczyciele i nauczycielki ze stażem do 10 lat, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje dydaktyczne i wychowawcze, uczący następujących przedmiotów:

- język polski;

- historia i wiedza o społeczeństwie;

- matematyka;

- biologia i przyroda

W związku z tym, że program studiów jest rozbudowany i trudno połączyć go z pracą etatową, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oferuje stypendia w wysokości 2000 zł miesięcznie.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które pozytywnie przeszły rekrutację do Szkoły Edukacji PAFW i UW, a ich dochód na członka rodziny nie przekracza 3 000 PLN brutto miesięcznie.

Osoby spoza Warszawy oprócz stypendium mogą otrzymać także bezpłatny jednoosobowy pokój w akademiku UW.

Ze względu na stacjonarny charakter studiów, który uniemożliwia podjęcie stałych zobowiązań zawodowych, przy wyliczaniu dochodu na członka rodzina należy wyłączyć dochód kandydata osiągany na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe składowe i sposób wyliczania dochodu opisane są w formularzu stypendialnym.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów stypendia przyznawane sąosobom, które uzyskają najwyższą liczbę punktów zgodnie z następującymi kryteriami:

a) miesięczny dochód na członka rodziny oceniany według następujących zasad: w przedziale od 0 PLN do 900 PLN włącznie – 8 pkt; w przedziale od 901 PLN do 1600 PLN włącznie – 6 pkt;w przedziale od 1601 PLN do 2.300 PLN włącznie – 4 pkt; w przedziale od 2301 PLN do 3000 PLN włącznie –2 pkt.;

b) miejsce zamieszkania oceniane według następujących zasad: miejscowości poniżej 30 000 mieszkańców – 2 pkt; miejscowości od 30 000 do 50 000 mieszkańców – 1 pkt; miejscowości powyżej 50 000 mieszkańców – 0 pkt.

Pierwsza tura rekrutacji kończy się 11 maja 2020 roku.

 

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.