Polish Studies Newsletter

Scholarship/grant

George Milton/Pexels
Added on: 15.09.2023
Deadline for submitting applications: 23.10.2023

Stypendia dziennikarskie FWPN

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza do udzialu w konkursie.

Zaproszenie skierowane jest do dziennikarzy i dziennikarek z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe), fotoreportaże, a także książki dotyczące:

-      wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w Europie i na świecie;

-      funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;

-      codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

-      ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego), fotoreportażu, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze i dziennikarki (z dorobkiem zawodowym) mieszkający/ mieszkające na stałe w Polsce lub w Niemczech. Stypendium wynosi maksymalnie 2500 Euro (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać CV oraz jedną reprezentatywną publikację, koncepcję planowanej pracy oraz plan kosztów.  

Wnioski można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora.

Information

Added on:
15 September 2023; 21:37 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
15 September 2023; 21:37 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.