Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 27.09.2019
Deadline for submitting applications: 15.01.2020

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Sponsor/organiser:

Fundacja Kościuszkowska zaprasza do składania wniosków w programach stypendialnych na rok akademicki 2020/2021.

Trwają nabory w następujących programach:

- Kosciuszko Foundation Tuition Scholarships;

- The Drs. James and Wanda Trefil Science Scholarship;

- The Dr. Marie E. Zakrzewski Medical Scholarship;

- The Massachusetts Federation of Polish Women’s Clubs Scholarship;

- The Polish American Club of North Jersey Scholarships;

- The Polish National Alliance of Brookly.

Rokrocznie Fundacja przeznacza na granty i stypendia około miliona dolarów dla badaczy z Polski, którzy chcą studiować, prowadzić badania lub nauczać w Stanach Zjednoczonych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.