Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Zdj. Buro Millennial z Pexels | Pexels
Added on: 14.06.2020
Deadline for submitting applications: 31.08.2020

Stypendia postdoc w Niemczech

Target groups:
Doctors

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza do składania wniosków w programie Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (PRIME)

Stypendium zakłada zatrudnienie na niemieckiej uczelni na czas określony – łącznie 18 miesięcy (wynagrodzenie zgodnie ze stawką dla naukowców ze stopniem doktora obowiązującą na danej uczelni) oraz dodatkowe finansowanie na czas pobytu za granicą.

Okres finansowania obejmuje dwa etapy: 12-miesięczny pobyt w instytucji naukowej poza granicami Niemiec i 6-miesięczny pobyt na niemieckiej uczelni.

Information

Key words:
Added on:
14 June 2020; 22:41 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
14 June 2020; 22:41 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.