Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 04.11.2019
Deadline for submitting applications: 06.12.2019

Stypendium badawcze New Europe College w Rumunii – 2020/2021

City/Town:
Bucharest

Rumuński Instytut New Europe College zaprasza do składania wniosków o uzyskanie stypendium badawczego na rok akademicki 2020/2021. Stypendium wiąże się z prowadzeniem pracy naukowej w Instytucie.   

Program stypendialby skierowany jest do młodych naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych. Aplikujący muszą posiadać stopień doktora nauk. Preferowani są kandydaci u progu kariery naukowej, którzy nie korzystali dotąd z programu NEC. 

Dla osób, które nie są obywatelami Rumunii, przewidziano pobyt 10-miesięczny (od października 2020 r.) lub 5-miesięczny (od marca 2021 r.). Beneficjenci stypendium będą prowadzić własny projekt naukowy oraz uczestniczych w życiu naukowym Insytutu. Wymagane jest złożenie pracy ukazującej wyniki badań, która zostanie włączona do publikacji NEC. 

Stypendium obejmuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 750 euro, zakwaterowanie z zapewnionym miejscem do pracy, zwrot kosztów podróży z kraju rodzinnego do Rumunii. Osobom, które wybiorą opcję stypendium całorocznego oferuje się możliwość opłacenia kwerendy badawczej w instytucji zagranicznej (1500 euro przeznaczone na dojazd, zakwaterowanie i bieżące wydatki). 

Aplikacje należy przesyłać na adres: applications@nec.ro

Information

Published by:

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.