Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 17.11.2018
Deadline for submitting applications: 15.01.2019

Stypendium badawcze Sieci Ziem Zachodnich i Północnych

Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors, Others

Oferta skierowana jest do badaczy z zagranicy, których wiek nie przekracza w roku aplikacji 35 lat i których zainteresowania naukowe wpisują się w tematykę programu badawczego Ziem Zachodnich i Północnych.

Stypendium jest skierowane do osób, które prowadzą za granicą Polski badania naukowe na temat przeszłości i teraźniejszości ziem przyłączonych do Polski w 1945 roku. Rezydencja stypendysty w jednym z miast Sieci Ziem Zachodnich i Północnych ma umożliwić mu wykorzystanie źródeł z archiwów Opola, Olsztyna, Szczecina, Wrocławia i Poznania, a także zapoznanie się z polskim stanem badań w tej tematyce.

W ramach stypendium stworzona zostanie możliwość prezentacji własnych badań i poddania ich naukowej dyskusji.

Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które:

  1. posiadają obywatelstwo inne niż polskie,
  2. nie ukończyły 35 roku życia,
  3. są absolwentami studiów humanistycznych lub społecznych,
  4. prowadzą za granicą badania naukowe dotyczące przeszłości lub teraźniejszości Ziem Zachodnich i Północnych Polski,
  5. posługują się komunikatywnie językiem polskim i biegle językiem angielskim lub niemieckim.

Stypendium może trwać od 1 do 3 miesięcy. W czasie pobytu w jednym z polskich ośrodków badawczych wskazanych w Regulaminie Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych stypendysta otrzymuje zryczałtowaną kwotę 5400,00 zł netto miesięcznie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.