Polish Studies Bulletin

Scholarship/grant

Added on: 12.07.2016
Deadline for submitting applications: 15.09.2016

Stypendium im. Anny Stadnickiej

Target groups:
PhD Students
Announced on:
12.07.2016
Do 15 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Anny Stadnickiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej. Stypendium w roku akademickim 2016/2017 wynosi 10 000 zł (stypendium roczne) lub 5 000 zł (stypendium semestralne).
W ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać wyróżniający się doktoranci studiów literaturoznawczych z wszczętym przewodem doktorskim, których przygotowywana rozprawa naukowa dotyczy istotnych tematów z historii literatury i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. 
Stypendium przyznawane jest na ukończenie pracy doktorskiej, na okres jednego roku akademickiego lub na jeden semestr.

Ogłoszenie wyników: 1 października 2016

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania tutaj),

  • informacja o dotychczasowym dorobku naukowym (spis publikacji),

  • informacja o temacie i zakresie pracy doktorskiej (jedna strona maszynopisu),

  • opinia promotora, w której znajduje się informacja o otwarciu przewodu.

Zgłoszenia należy przesłać do 15 września 2016, do biura Fundacji, drogą pocztową, na adres:

Fundacja im. Maurycego Mochnackiego

ul. Dunajewskiego 6, IV p.

31-133 Kraków

Pytania można przesyłać na adres: kontakt@mochnacki.org.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.