Inni. Obcy. Uchodźcy - ogólnopolskie spotkanie doktorantów

Konferencja
9 czerwca 2017 - 9 czerwca 2017

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim spotkaniu naukowym poświęconym zagadnieniu uchodźstwa. Wydarzenie to odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 9 czerwca 2017 r. i będzie pierwszym z cyklicznie organizowanych przez Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej spotkań naukowych poświęconych obcości i inności.

Problematyka dotycząca uchodźców – współczesnych Innych i Obcych – jest przedmiotem interdyscyplinarnych badań. Zajmują się nią ekonomiści, socjologowie, psychologowie, antropologowie, literaturoznawcy czy kulturoznawcy. Tematyka ta, z racji dynamicznych procesów migracyjnych, jest szczególnie aktualna i wymaga akademickiej refleksji. Akceptacja, odrzucenie, prześladowanie, obojętność – stosunek do Innego, Obcego, do wykluczonych, do uchodźców jest sprawdzianem postaw społecznych, dbania o podmiotowość i szacunek jednostki.

Naszym zadaniem będzie rozpoznanie, omówienie i opisanie kwestii dotyczących inności, obcości, wykluczenia w naszej kulturze. Zwrócimy uwagę na trudny, ważny i palący temat, jakim jest uchodźstwo. Spróbujemy wypracować sposoby, które pomogą radzić sobie z problemami towarzyszącym temu zjawisku.

Koszt udziału w spotkaniu naukowym: 100 zł

Ważne informacje:

  • załączony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: innosc.uwr@gmail.com do
    20 maja 2017 r.;

  • Komitet Organizacyjny poinformuje o przyjęciu referatu do 25 maja 2017 r.;

  • opłatę konferencyjną należy uiścić po akceptacji zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny;

  • w przypadku rezygnacji z konferencji opłata nie podlega zwrotowi;

  • czas przeznaczony na wygłoszenie referatu wynosi 10 minut.

Miejsce spotkania: Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15, sala nr 125 im. T. Mikulskiego

Do pobrania

Zobacz także:

Szczegóły wydarzenia:

Organizatorzy:

Miejscowość: Wrocław, dolnośląskie, Polska

Adres: Uniwersytet Wrocławski, pl. Nankiera 15, sala nr 125 im. T. Mikulskiego

Opłata: 100 zł

Słowa kluczowe: uchodźcy, obcy, inni,

Data dodania wydarzenia: 7 czerwca 2017; 09:50

* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto