Komunikacja w medycynie / II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Konferencja
27 października 2017 - 28 października 2017

Tegoroczne, dwudniowe spotkanie złożone będzie z trzech części:

1) naukowo-badawczej – skupiającej naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;

2) dydaktycznej – obejmującej wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;

3) warsztatowo-szkoleniowej – skierowanej głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

W programie:

  • wykłady zaproszonych gości, w tym Elizabeth Rider z Uniwersytetu Harvarda;
  • obrady w sesjach tematycznych, dotyczących medycznych i humanistycznych aspektów rozmowy z pacjentem, perspektyw rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce, metod nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych;
  • sesja studencka (w sobotę 28 października 2017);
  • sesja plakatowa dla studentów i młodych badaczy komunikacji;
  • warsztaty.

Abstrakty wystąpień i plakatów, nie dłuższe niż 300 słów, można przesyłać do 15 sierpnia 2017 roku na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com.
Organizatorzy zachęcają także do zgłaszania propozycji poprowadzenia warsztatów z zakresu komunikacji w medycynie. Na zgłoszenia warsztatów czekamy do 30 czerwca 2017 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, udział w sesjach oraz w wybranym warsztacie, przerwy kawowe, dwa obiady. Udział w uroczystej kolacji konferencyjnej – dla osób chętnych za dodatkową opłatą (warunki płatności i uprawnienia do zniżek podane są na stronie konferencji).

Organizatorzy:

Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej

Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM  

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa

Zobacz także:

Szczegóły wydarzenia:

Organizatorzy:

Miejscowość: Warszawa, mazowieckie, Polska

Termin zgłaszania prelegentów: 15 września 2017

Słowa kluczowe: medycyna, komunikacja, dyskurs medyczny, warsztaty,

Data dodania wydarzenia: 13 lipca 2017; 21:09

* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto