Transformacja w (kon)tekstach kultury

Konferencja
26 września 2017 - 27 września 2017

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury, działające przy Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprasza pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów studiów wyższych oraz studentów do udziału w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, pt. "Transformacja w (kon)tekstach kultury", która odbędzie się w dniach 26-27 września w Krakowie.

Proponowane obszary badawcze:
• próba klasyfikacji okresów po transformacji; określenie cezur (najntisy, lata 00., etc.)
• kultura po transformacji: instytucjonalizacja, granice między kulturą wysoką a masową, (nie)legalne źródła kultury i jej dostępność
• literatura po 1989 r.: nowe pokolenia literackie, granice literatury, intertekstualność, nowe formy przekazu (literatura cybernetyczna), wizerunek pisarza
• miasto i urbanistyka, zjawiska charakterystyczne dla czasów potransfromacyjnych: krajobraz postindustrialny, rewitalizacja i gentryfikacja
• media społecznościowe: ich rozwój i wpływ na rzeczywistość „realną”, zmiana języka pod wypływem Internetu, nowe formy językowe (netykieta)
• humanistyka wobec innych dziedzin nauki, kryzys humanistyki, „nowa humanistyka”
• estetyka potransformacyjna: kicz, kamp, pastisz
• tożsamość jednostkowa i zbiorowa: pytania o „polskość”, autoidentyfikacja Polski względem szeroko pojętego Wschodu i Zachodu, narodowe mity tożsamościotwórcze
• pamięć i postpamięć, pamięć PRL-u, lat 90., przełomu wieków
• potransfromacyjne zjawiska społeczne: modernizacja, sekularyzacja, emancypacja, klasy społeczne, klasa kreatywna, globalizacja, popkultura, nowe subkultury
• zagraniczne spojrzenie na transformację i Polskę potransformacyjną

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 30 sierpnia 2017 r. O przyjęciu abstraktu organizatorzy poinformują 2 września br.
Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Zobacz także:

Szczegóły wydarzenia:

Organizatorzy:

Miejscowość: Kraków, małopolskie, Polska

Termin zgłaszania prelegentów: 30 sierpnia 2017

Słowa kluczowe: kultura, transformacja, 1989 rok, humanistyka,

Data dodania wydarzenia: 21 lipca 2017; 21:52

* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto