Spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Częstochowie

Spotkanie
13 września 2017 g.11:30

Zapraszamy do Częstochowy na pierwsze po wakacjach spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka".

O Instytucie Filologii Polskiej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie:

Instytut Filologii Polskiej jest częścią Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jego początki sięgają działalności Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Ważnym wydarzeniem dla społeczności akademickiej było utworzenie w 1974 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej - pierwszej szkoły humanistycznej w regionie.

Jako odrębna jednostka organizacyjna Instytut powstał 1 lipca 1983 roku.

W obrębie Instytutu funkcjonuje sześć zakładów i dwie pracownie: Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej, Zakład Teorii Literatury, Zakład Kulturoznawstwa, Zakład Historii Literatury Polskiej XIX wieku, Zakład Historii Literatury Polskiej XX wieku i Literatury Najnowszej, Zakład Języka Polskiego, Pracownia Komparatystyki Kulturowej, Pracownia Badań nad Komunikacją Pragmatyczną. Wszystkie mieszczą się przy al. Armii Krajowej 36a.

Wraz z rozbudową potencjału naukowego uczelni Instytut zmieniał swoje struktury, dostosowywał się do standardów nauczania i specjalizacji naukowej kadry i dążył do zapewnienia jak najszerszej oferty edukacyjnej.

Od 19 grudnia 2011 roku Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwa.

Instytut Filologii Polskiej aktywnie uczestniczy w różnorodnych działaniach na rzecz środowiska, miasta oraz regionu. Zaangażowanie w życie naukowe i kulturalne Częstochowy jest ważnym elementem strategii funkcjonowania jednostki. Instytut proponuje mieszkańcom miasta własną ofertę kulturalną. Pracownicy naukowi w interesujący i atrakcyjny sposób rozpowszechniają wyniki swoich badań i popularyzują wartości humanistyczne. Podejmują interesujące działania we współpracy z najważniejszymi instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi funkcjonującymi w regionie częstochowskim (m.in. Teatr im. Adama Mickiewicza, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater", Regionalny Ośrodek Kultury, Muzeum Częstochowskie, Filharmonia Częstochowska, Biblioteka Publiczna im. W. Biegańskiego, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia). Istotnym elementem naukowego zaangażowania na rzecz lokalnego środowiska jest również współpraca ze szkołami regionu częstochowskiego.
Dzięki prospołecznemu pojmowaniu swoich naukowych obowiązków wielu nauczycieli akademickich stało się osobami znanymi i rozpoznawalnymi w regionie; pełnią oni często rolę lokalnych liderów w sferze działalności kulturalnej. Współpraca z władzami samorządowymi (gminnymi i powiatowymi), która odbywa się w ramach podejmowanych działań naukowych i kulturalnych, ma na celu przede wszystkim promowanie całego regionu na forum ogólnopolskim.

_______________________________________________________________________________________

Spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" są otwarte dla badaczy, studentów, uczniów i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkań:
·       omówimy sposób działania, dostępne funkcjonalności, możliwości i perspektywy rozwoju "Biuletynu Polonistycznego",
·       zaprezentujemy goszczący nas wydział/instytucję na przykładzie informacji zawartych w "Biuletynie Polonistycznym",
·       przedstawimy osobę Redaktora-koordynatora,
·       zaprosimy Państwa do rozmowy, wysłuchamy uwag i odpowiemy na pytania.

Jeszcze w tym roku kalendarzowym odwiedzimy m.in.:

Bydgoszcz, Ołomuniec, Opole, Białystok, Słupsk, Grodno, Mińsk i Łuck.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół "Biuletynu Polonistycznego"

autor plakatu: Paweł Ryżko

Zobacz także:

Szczegóły wydarzenia:

Organizatorzy:

Miejscowość: Częstochowa, śląskie, Polska

Słowa kluczowe: Tour de Polonistyka, Biuletyn Polonistyczny, polonistyka,

Data dodania wydarzenia: 12 września 2017; 09:55

* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto