Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 20.03.2016
Data wydarzenia: 22.09.2016 - 23.09.2016

Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Białystok
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku

wraz z Grodzieńskim Uniwersytetem im. Janki Kupały

serdecznie zaprasza

do uczestnictwa w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu

„W kręgu problemów antropologii literatury”,

która odbędzie się w dwóch etapach w dniach 19-23 września 2016 r.:

19-21 września w Grodnie, a 22-23 września w Białymstoku

 

Mogą Państwo wziąć udział w jednym z etapów konferencji (1 referat i 1 publikacja) lub w dwóch etapach (2 odrębne referaty i 2 publikacje).

Chętnych do wzięcia udziału w dwóch etapach konferencji prosimy, aby nadsyłać dwa oddzielne zgłoszenia na odpowiednie adresy elektroniczne.

 

Temat konferencji w Białymstoku: „Antropologia przyszłości. Literackie obrazy futurologiczne na przestrzeni dziejów”.

 W ramach tematu proponujemy podjęcie dyskusji nad następującymi kwestiami:

● Profetyczne gatunki literackie: apokalipsy, proroctwa, przepowiednie, wizje, wieszcze sny, utopie i antyutopie, fantastyka naukowa, „powieści-ostrzeżenia”; dyskurs literacki wobec dyskursu religijnego i naukowego.

● Historyczne i literackie portrety proroków, jasnowidzów, wróżbitów, uczonych-futurologów, pisarzy-fantastów itp.

● Wizje i prognozy wobec realnej rzeczywistości: sprawdzalność przepowiedni w przeszłości, literatura współczesna wobec realnych i przepowiadanych zagrożeń;      perspektywy trans- i posthumanizmu.


Temat konferencji w Grodnie: «Антропология времени». 

Organizatorów interesują następujące problemy:

  • культурные и национальные модели времени и их отражение в литературе и языке;
  • категории вечность-история-повседневность, временность-постоянство, в их влиянии на ментальность и поведенческие установки человека;
  • письмо-телефон-телеграф-электронная почта как маркеры и знаки времени;
  • время в координатах информационной цивилизации;
  • время в разных пространствах – в мегаполисе, большом и маленьком городе, время в деревне, усадьбе, на даче; время в отпуске и в ситуации цейтнота, стресса;
  • остановившееся и/или остановленное время;
  • время измененного сознания (творчество, болезнь и т.д.).

Jesteśmy otwarci również na inne Państwa propozycje realizacji tytułowego tematu. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy nie tylko przedstawicieli nauk filologicznych (literaturoznawców i lingwistów), ale także innych dziedzin humanistyki – filozofów, historyków, kulturologów.

Prosimy o powiązanie problematyki antropologicznej z poetyką utworów literackich.

Planowany czas prezentacji referatu – 20 minut. Koszty udziału w konferencji (przyjazdy, noclegi, wyżywienie) ponoszą sami uczestnicy bądź ich uczelnie macierzyste. Istnieje możliwość rezerwacji noclegów.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, która obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację, publikację referatów.

Język referatu: polski lub rosyjski, białoruski, ukraiński.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać do 1 lipca 2016 r. na adres e-mail: konferencja.bialystok2016@gmail.com (Białystok) lub helen-bogdevich@yandex.by (Grodno).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

                                                                                 Z wyrazami szacunku,

                                                                                              Organizatorzy konferencji

                                                                                              Prof. dr hab. Wanda Supa

                                                                                  Проф. Татьяна Евгеньевна Автухович

                                                                                              Sekretarz konferencji

                                                                                              dr Ewa Pańkowska

                                                                                              dr Weronika Biegluk-Leś

                                                                                              магистр  Елена Богдевич

Dane kontaktowe:

Prof. dr hab. Wanda Supa

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku

Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej

Pl. Uniwersytecki 1

15-420 Białystok

Fax: 85 745 74 49, tel.: 85 745 74 50

Tel.: 504-330-189 (Ewa Pańkowska); 504-210-915 (Weronika Biegluk-Leś)

e-mail: konferencja.bialystok2016@gmail.com 

 

Grodno: + 375 29 7830943 (Т.Е. Автухович);

e-mail:  helen-bogdevich@yandex.by  

Zobacz także

17.02.2019

Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX I XX wieku / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Akademia Technologiczna w Rēzekne, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić  na Międzynarodową Konferencję Naukową, która odbędzie się w Rēzekne w dniach 6-7 czerwca 2019 roku w Akademii Technologicznej w Rēzekne.

30.04.2016

Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku

Konferencja "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 XI 2016 w Gorzowie Wielkopolskim, projektowana jest jako kontynuacja dwóch cykli konferencyjnych "Literatura w mediach. Media w literaturze" oraz "Język i literatura w świecie ponowoczesnym". Tegoroczną konferencję organizuje Wydział Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Telewizją Polską S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Celem konferencji "Medium w mediach. Tekst literacki w przekazach pośrednich przełomu XX i XXI wieku" jest spotkanie literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, medioznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin, których przedmiotem zainteresowania są sposoby przedstawiania drukowanych utworów literackich w przekazach pośrednich, m.in. ikonicznych, audialnych, audiowizualnych, hipertekstowych.

17.03.2016

Obszary polonistyki. Inny/Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku | III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów

Koło Naukowe Polonistów i Koło Naukowe Antropologów Kultury Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na  III  Konferencję  Naukową  „Obszary  Polonistyki.  Inny/  Obcy w polskiej kulturze, literaturze i języku”, która odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku w  Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

02.06.2017

Rozważna i/czy romantyczna - kobiecość na przestrzeni wieków / I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Celem spotkania jest dyskusja na temat wizerunku i roli kobiety na przestrzeni wieków w ujęciu historycznym, filozoficznym, językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Konferencja stanowi również doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowego stanu badań z zakresu historii kobiet, nakreślenia nowych problemów badawczych, a także integracji środowiska przedstawicieli nauk humanistycznych zajmujących się omawianą tematyką.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.