Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 26.04.2016
Data wydarzenia: 09.05.2016 g.09:00 - 10.05.2016 g.18:00

Debaty Świętokrzyskie II

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kielce
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Dydaktycy, Inni

Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża,

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

i Fundacja Akademia Kompetencji

zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką regionalną i dziedzictwem kulturowym Świętego Krzyża na konferencję naukową z cyklu „Debaty Świętokrzyskie”, która odbędzie się w dn. 9-10 maja 2016 r. w Kielcach i na Świętym Krzyżu.

PROGRAM KONFERENCJI

9 MAJA (poniedziałek), Biblioteka Uniwersytecka UJK Kielce

OBRADY PLENARNE: VOCES
9. 00 – 9.15  Powitanie
9.20 – 9.40  Stanisław Dubisz (UW, Warszawa): O potrzebie badań regionalnych – spojrzenie językoznawcy
9.40 – 10.00  Andrzej Dyszak (UKW, Bydgoszcz): Święty Krzyż (i wyrazy pochodne) w systemie leksykalno-słowotwórczym polszczyzny i we współczesnym uzusie
10.00 – 10.20  Marzena Marczewska (IFP UJK, Kielce): Łysiec w świetle danych językowych
10.20 – 10.40  Halina Pelc (UMCS Lublin): Językowe związki Lubelszczyzny i Kielecczyzny
10.40 – 11.00  Dyskusja
11.00 – 11.20  Przerwa
11.20 – 11.40  Zygmunt Gałecki (KUL, Lublin): Terenowe nazwy własne pochodzące od przymiotnika ‘łysy’
11.40 – 12.00  Stanisław Cygan (IFP UJK, Kielce): Nazewnictwo miejscowe gminy Nowej Słupi i okolicy w „Świętokrzyskich opowieściach, legendach, gawędach” Leonarda Zyzmana
12.00 – 12.20  Anna Kurska (IFP UJK, Kielce): Kreacja miejsca i jego aury w benedyktyńskich opowieściach utekstowionych w relacjach z podróży na Święty Krzyż w XIX wieku
12.20 – 13.00  Dyskusja i podsumowanie części plenarnej
13.00 – 14.30  Przerwa obiadowa

Sekcja 1: MEDIAEVALIA
14.30 – 14.50  Michał Łuczyński (Kielce): Przedchrześcijański Łysiec – rzeczywistość i legenda
14.50 – 15.10  Adrian Jusupovič (IH PAN, Warszawa): Wyprawa na Sandomierz i Łysiec z perspektywy polityki Rusi Halicko-wołyńskiej w końcu pięćdziesiątych lat XIII wieku
15.10 – 15.30  Justyna Dziadek (IH UJK, Kielce): Angelologia Mikołaja Włoskiego kaznodziei
łysogórskiego z połowy XV wieku [komunikat]
15.30 – 15.50  Dyskusja
15.50 – 16.10  Przerwa
16.10 – 16.30  Jerzy Michta (Kielce): Podwójny krzyż patriarchalny ze Świętego Krzyża i jego geneza
16.30 – 16.50  Tadeusz M. Trajdos (IH PAN, Warszawa): Kult Świętego Krzyża w średniowiecznej diecezji wileńskiej
16.50 – 17.10  Czesław Hadamik (Kielce): Wykopaliska archeologiczne w klasztorze na Świętym Krzyżu w latach 2013-2015
17.10 – 17.45  Dyskusja
18.00  Kolacja

Sekcja 2: SAECULA XVI‒XVIII
14.30 – 14.50  Jerzy Kaliszuk (IINiB UW, Warszawa): Nowożytne lektury średniowiecznych rękopisów (na przykładzie kodeksów świętokrzyskich)
14.50 – 15.10  Jacek Pielas (IH UJK, Kielce): Nieistniejące nagrobki szlacheckie z XVI‒XVII wieku w klasztorze benedyktyńskim na Łyścu. Od inskrypcji do genealogii rodzin szlacheckich związanych ze Świętym Krzyżem
15.10 – 15.30  Franciszek Skibiński (IZiK UMK, Toruń): Kaplica Oleśnickich na Świętym Krzyżu a znaczenie fundacji sepulkralnych w budowaniu osobistego prestiżu w Rzeczpospolitej we wczesnym XVII wieku
15.30 – 15.50  Dyskusja
15.50 – 16.10  Przerwa
16.10 – 16.30  Jadwiga Muszyńska (WWSH, Warszawa): Sprawa pochówku Jaremy Wiśniowieckiego na Świętym Krzyżu
16.30 – 16.50  Anna Bernacka (IH UJK, Kielce): Oddziaływanie Świętego Krzyża na religijność wiernych archidiakonatu radomskiego w XVI‒XVII wieku [komunikat]
16.50 – 17.10  Mariusz Lubczyński (BU UJK, Kielce): Szlachetni, urodzeni i wielmożni. Uwagi o podłysogórskiej szlachcie w XVII wieku
17.10 – 17.45  Dyskusja
18.00  Kolacja

10 MAJA (wtorek), Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu
IMAGINES –  MORES – LITTERATI
9.00 – 9.15  O. superior Zygfryd Wiecha OMI: Powitanie
9.15 – 9.35  Wojciech Kalwat (Redakcja „Mówią Wieki”, Warszawa), Piotr Jamski (IHS PAN, Warszawa): Wycieczka Warszawy – dokumentacja ikonograficzna dziedzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskich wykonana przez Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości
9.35 – 9.55  Jerzy Szczepański, Jerzy Pająk (IH UJK, Kielce): Kartografia klasztoru na Świętym Krzyżu z XIX wieku
9.55 – 10.15  Elżbieta Szot-Radziszewska (PŚ, Kielce): Wartościowanie elementów krajobrazu wsi
świętokrzyskich przez mieszkańców. Studium etnologiczne
10.15 – 10.45  Dyskusja
10.45 – 11.05  Alicja Trukszyn (WDK, Kielce): W kręgu narodzin jako jednego z tzw. obrzędów przejścia (na przykładzie okolic Łyśca)
11.05 – 11.25  Anna Kurska (IFP UJK, Kielce): Cyprian Kamil Norwid na Świętym Krzyżu...[komunikat]
11.25 – 11.45  Janusz Detka (IFP UJK, Kielce): Świętokrzyskie nostalgie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
11.45 – 12.05  Zbigniew Trzaskowski (IFP UJK, Kielce): Memoria crucis Marcina Lutra
12.05 – 13.00  Dyskusja i zamknięcie konferencji
13.20  Obiad

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Krzysztof Bracha
dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska
dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan – sekretarz
Patronat honorowy:
Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Miejsce obrad:
Dzień pierwszy: Biblioteka Uniwersytecka UJK
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406 (Kampus UJK)
sala konferencyjna nr 1.35, parter
Tel.: 41/349 71 55 (sekretariat); www.buk.ujk.edu.pl
Dzień drugi: Klasztor oo. Misjonarzy Oblatów M.N. na Św. Krzyżu
26-004 Bieliny, sala konferencyjna
Tel.: 41/317 70 21; www.swietykrzyz.pl

Zobacz także

06.02.2017

Promocja drugiego tomu "Debat świętokrzyskich" pod. red. K. Brachy, S. Cygana, M. Marczewskiej

Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża z dumą informuje o ukazaniu się drugiego tomu „Debat świętokrzyskich” (Kielce 2016). Publikacja zawiera 21 artykułów poświęconych naszej przestrzeni najważniejszej, świetokrzyskiemu środkowi świata, punktowi wszelkiego odniesienia, miejscu, w którym „ná tey  świetney i świętey gorze” świeci  Krzyż Święty, „nad Słońce iaśniejszy, Nad gwiazdy, Księżyc piękniejszy, I nad zorza Niebieskie”.  Zakres tematyczny przedstawianych prac stanowi kontynuację założeń badawczych Interdyscyplinarnego Zespołu do Badań Dziedzictwa Kulturowego Św. Krzyża powołanego jako grupa badawcza, „skupiająca interdyscyplinarne grono humanistów z UJK w Kielcach oraz z innych instytucji badawczych w Polsce, zainteresowanych studiami nad dziedzictwem kulturowym Świętego Krzyża, postrzeganym jako szeroka płaszczyzna badawcza, która obejmuje całą przestrzeń kulturową ze szczególnym uwzględnieniem dziejów dawnego klasztoru benedyktynów świętokrzyskich i jego wpływu na okolice, region i kraj”.

01.10.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Cędrowskiej

Dnia 16.10.2015 r. o godz.12:00 w Instytucie Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (budynek Centrum Języków Obcych przy ulicy Świętokrzyskiej 21 d) w sali 117 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Cędrowskiej.

11.05.2016

Być jak Byrscy. Pedagogika i edukacja teatralna, teatroterapia. Ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Irenie i Tadeuszowi Byrskim

ORGANIZATORZY: Pracownia Teatru, Filmu i Nowych Mediów Zakład Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Kieleckie Towarzystwo Naukowe współpraca: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach PROGRAM:

23.01.2017

Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności

Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową organizowaną przez Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury oraz Zakład Literatury Dawnej i XIX Wieku w Olsztynie.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.