Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 10.01.2018
Data wydarzenia: 23.05.2018 - 25.05.2018

Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka

Typ wydarzenia:
Konferencja

Katedra Polonistyki Instytutu Filologii Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie

Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Instytut Literatury imienia Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Muzeum Narodowe Literatury Ukrainy

Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie

mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową "Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka".

Konferencja odbędzie się w Kijowie na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w dniach 23-25 maja 2018 roku.

Celem Konferencji jest analiza fenomenu emigracji dwudziestowiecznej o charakterze niepodległościowym w kulturze polskiej i ukraińskiej, zarysowanie porównawcze horyzontu ideowego i aksjologicznego, myśli estetycznej obu środowisk, zbadanie związków między nimi oraz ich wpływu na rzeczywistość w kraju i Europie.

Tematy badawcze:

  • emigracja ukraińska i polska w XX wieku: geneza, reprezentanci, środowiska,
  • ideowy profil obu środowisk emigracyjnych: polskiego i ukraińskiego,
  • idee ukraińsko-polskiej współpracy w środowiskach emigracyjnych niepodległościowych,
  • ukraińskie i polskie emigracyjne projekty ładu europejskiego, świata (podobieństwa i różnice),
  • czasopiśmiennictwo i ruch wydawniczy emigracji polskiej i ukraińskiej,
  • kontakty przedstawicieli obu środowisk emigracyjnych: spory ideowe, wspólne projekty,
  • ukraińskie i polskie środowiska emigracyjne jako centra oddziałujące na kulturę Ukrainy i Polski w XX wieku,
  • recepcja myśli emigrantów polskich i ukraińskich po 1989 roku,
  •  literatura, eseistyka, publicystyka.

Plonem Konferencji będzie recenzowana, punktowana monografia naukowa, wydana w Naukowym Projekcie Wydawniczym – Serii „Przełomy/Pogranicza” oraz Serii „Kijowskie Studia Polonistyczne”.

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Przewidujemy wpisowe w wysokości 100 EURO (500 UAH dla uczestników ukraińskich). Obejmuje ono: koszty organizacji i publikacji pokonferencyjnych. Uczestnicy sami pokrywają koszty noclegu. Organizatorzy zaproponują listę hoteli o różnym standardzie i pomogą w ich rezerwacji. Wszystkich opłat należy dokonać na miejscu podczas konferencji. Inne wydatki, związane z pobytem na konferencji (przejazd, zakwaterowanie itd.), ponoszą sami uczestnicy konferencji lub instytucja delegująca.

W programie konferencji: zwiedzanie Kijowa z przewodnikiem, koncerty.

Języki robocze konferencji: polski, ukraiński, angielski.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 lutego 2018 roku na adres mailowy: konferencja.emigracja.2018@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
15.02.2018
Opłata:
100 euro
Słowa kluczowe:

Zobacz także

19.09.2017

Prezentacja ukraińskich projektów cyfrowych

Zapraszamy na otwarte zebranie CHC, podczas którego Pani Marta Tomakhiv  zaprezentuje wybrane ukraińskie projekty cyfrowe z zakresu humanistyki. Prezentacja będzie poświęcona zasobom leksykograficznym, biograficznym oraz projektom digitalizacyjnym (teksty, obrazy, architektura). Marta Tomakhiv jest doktorantką Centrum Badań i Nauczania Języków Obcych Nardowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, gdzie złożyła rozprawę doktorską poświęconą analizie genologicznej wykładów internetowych. We wrześniu 2017 przebywa na stażu w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach programu współpracy między PAN a NANU.

11.04.2016

Polsko-ukraińska konferencja "Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1944/1945

Miejsce obrad: Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, Pałac Staszica, Sala Mickiewiczowska, nr 144 (I piętro)

15.03.2017

Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturalnym

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Literatury Ukraińskiej Narodowego Odeskiego Uniwersytetu im. Illi Miecznikowa oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego mają zaszczyt zaprosić na III Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne”.

06.09.2017

Wybitne postacie prometeizmu. Henryk Józewski i jego spuścizna w 125. rocznicę urodzin

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy w Łucku

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.