Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 12.10.2018
Data wydarzenia: 16.12.2018 - 17.12.2018

Encyklopedyzm. Od Wielkiej Encyklopedii do wikinomii

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków

W 2005 roku na łamach „Nature” opublikowano artykuł, w którym wykazano zbliżoną liczbę nieprawidłowości merytorycznych w hasłach publikowanych na łamach cyfrowej Wikipedii oraz Encyclopaedia Britannica. W 2012 roku z kolei redaktorzy tej ostatniej podjęli decyzję o zaprzestaniu wydawania monumentalnej encyklopedii drukiem. Te dwie daty, wpisujące się w pełni w krajobraz cyfrowego zwrotu nowoczesnej humanistyki, składają się na symboliczny koniec epoki druku, “przygważdżającej słowa” do papieru i nadającej im metafizyczną brzemienność charakterystyczną dla świata tekstocentryzmu: w którym autorytet i instytucja rozszerzają panowanie nad spectrum wiedzy/władzy przede wszystkim dzięki wynalazkowi druku.  Epoka cyfry otwarła ten zamknięty świat, wystawiając równocześnie jego mieszkańców na nowe wyzwania, charakterysty­czne dla ery wikinomii: open source, networking, crowdsourcing, smart mobs, crowd wisdom i pokrewne, unaoczniające demokratyczny i konwergentny obraz współczesnego encyklopedyzmu. (z informacji Organizatorów)

Organizatorów konferencji interesują przede wszystkim zagadnienia:
• historii encyklopedii: najstarszych znanych zbiorów wiedzy powszechnej (enkýklios paideía);
• oświeceniowej idei Encyklopedii: racjonalizmu, scjentyzmu i obiektywizmu;
• współczesnych encyklopedii drukowanych i cyfrowych, słowników, kompendiów, silvae rerum i innych;
• społecznego funkcjonowania encyklopedii, słowników itd.;
• internetowych encyklopedii (Wikipedii, ale i innych “wolnych encyklopedii”, opartych na systemie Wiki, w tym także encyklopedii fanowskich);
• encyklopedii jako bazy danych w naukach informatycznych: bibliotek skryptów, assetów graficznych itp.;
• analizy big data i związanych z nią wyzwań informatyczno-społecznych;
• autorytetu i eksperckości encyklopedii i stojących za nią instytucji;
• druku cyfrowego: np. możliwości implementacji oprogramowania encyklopedycznego w czytnikach czy integracji słowników z e-książkami;
• bibliologii i bibliometrii w nauce;
• encyklopedii w światach wirtualnych: grach MMORPG, cRPG;
• encyklopedii w postaci opisów systemów tradycyjnych gier fabularnych (RPG);
• kompetencji encyklopedycznej Umberta Eco jako kulturowego pola odniesienia;
• ksenoencyklopedii (Richard Saint-Gelais) i encyklopedii fantastycznych oraz wymyślonych (Encyklopedia Diuny, Świat Lodu i Ognia, Biblioteka Ossus itp.);
• komponentów encyklopedycznych w literaturze fantasy i science fiction (słowników, drzew genealogicznych, fingowanych biografii, wypisów z kronik itp.).

Gościem specjalnym konferencji będzie dr Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Kontakt: konferencja.encyklopedie@gmail.com

Na powyższy adres należy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu: „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów) z aktualną afiliacją, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną dla prelegentów w wysokości 350 PLN (dla słuchaczy wstęp jest bezpłatny).

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Informacje

Adres:
Wydział Humanistyczny AGH, ul. Gramatyka 8A, Kraków
Termin zgłaszania prelegentów:
12.11.2018
Opłata:
350 zł

Zobacz także

01.12.2017

Inkunabuły w nowej odsłonie - prezentacja XV-wiecznych inkunabułów po konserwacji

Zapraszamy na prezentację dwóch XV-wiecznych inkunabułów, które w bieżącym roku poddane zostały zabiegom konserwatorskim. Prezentacja odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Sali im. Zbigniewa Herberta.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

16.09.2017

Czas i to, co inne / ogólnopolska konferencja naukowa

W kulturze funkcjonuje wiele przysłów dotyczących czasu, tak jak i wiele narracji poświę­conych temu fundamentalnemu dla naszej cywilizacji zagadnieniu. Rozumieć je można na wiele sposobów, zwłaszcza teraz, gdy pojawiają się coraz to nowe koncepcje i teorie dotyczące czasowości – w bardzo wielu wykładniach, począwszy od ujęć filozoficznych i antropologicznych poprzez kulturoznawcze i literaturoznawcze a skończywszy na medioznawczych, ludologicznych i groznawczych czy inter­­dyscyplinarnych. Czasowość współczesna jest migotliwa znaczeniowo i dotyka każdej sfery eg­zystencji: od wyobrażeń artystycznych (podróże w czasie) przez codzienność prokrastynacji (procrastinus to przecież odkładanie pracy na potem) aż po teorie naukowe z mostem Einsteina-Rosena (czyli, popularnie rzecz ujmując, tunelem czasoprzestrzennym) na czele. A że czas jest bez wątpienia cenny także jako temat, organizatorzy konferencji "Czas i to, co inne" zapraszają do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:

27.05.2015

Tekstologia i typografia w przestrzeni cyfrowej

Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji o roli i kształcie tekstologii oraz typografii w kontekście humanistyki cyfrowej. Konferencja umożliwi wymianę poglądów na temat edytorstwa naukowego i typografii w przestrzeni cyfrowej. Zapraszamy do udziału w tej dyskusji zarówno historyków literatury, edytorów i tekstologów, jak i typografów, projektantów pism, znawców książek tradycyjnych i elektronicznych, bibliofilów oraz wszystkie osoby zaintersowane wskazaną tematyką.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.