Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 04.02.2018
Data wydarzenia: 15.10.2018 - 16.10.2018

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX wieku) / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków

Pragniemy zachować cykliczny charakter spotkań poświęconych sztuce pisania listów w minionych wiekach, dlatego miło nam będzie gościć Państwa w  środowisku naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Z wielką radością w gronie stałych bywalców naszych jesiennych spotkań powitamy osoby nowe a zainteresowane problematyką epistolarną. Chcielibyśmy również, wzorem lat ubiegłych, by ukoronowaniem naszego krakowskiego spotkania była sprawnie przygotowana i rychło opublikowana monografia wieloautorska.

Do zaproszenia dołączamy wykaz proponowanych zagadnień.

Sugerowana problematyka wystąpień:

− List jako gatunek literacki (przemiany konwencji, związki z retoryką itp.). Próba typologii dawnej korespondencji (np. kryterium tematyczne).

− List jako źródło historyczne (aspekty: polityczny, prywatny, gospodarczy, ekonomiczny, religijny, etniczny; informacje o sztuce i gustach czytelniczych). Problem wiarygodności korespondencji w badaniach historycznych.

− Mentalność i poglądy wieloetnicznej Rzeczypospolitej w świetle korespondencji (np. świat wartości, stosunek do religii, monarchy, stanów społecznych, „innych”, descriptio mundi itp.).

− Mikrohistoria w perspektywie badań nad wybranymi kompleksami epistolograficznymi.

−  Omówienie zachowanych zbiorów epistolograficznych w Polsce i Europie (głównie na terenach dawnej Rzeczypospolitej).

− List w służbie wojny, prawa i dyplomacji – ujęcia synkretyczne i diachroniczne.

− Erudycja nadawcy i odbiorcy w świetle zachowanych listów.

− Arcydzieła epistolograficzne – kryteria wartościowania.

− Listy poetyckie, dedykacyjne, listy-nowiny – ich funkcja w procesie komunikacji społecznej dawnej Rzeczypospolitej.

− Tworzywo językowe dawnej epistolografii (autorskie decyzje i przyczyny wyboru łaciny, polszczyzny, j. ruskiego, j. niemieckiego oraz innych w korespondencji).

− Język korespondencji minionych wieków na tle ówczesnej polszczyzny ogólnej i regionalnej.

− Warianty stylistyczne polszczyzny wobec funkcjonalnej różnorodności listów.

− Konwencje i innowacje językowe w strukturze gatunkowej listów.

− Listy źródłem wiedzy o języku osobniczym ich autorów.

− Wpływ czynników społecznych (pochodzenie, reprezentowane środowisko, poziom wykształcenia) i biologicznych (wiek, płeć, stan zdrowia) na kształt językowy listów.

− List jako zastępczy akt mowy. Jego wyróżniki i funkcje oraz ich językowe realizacje.

− Obyczajowość w niegdysiejszej Rzeczypospolitej a formy listownej etykiety grzecznościowej.

− Językowy obraz dawnego społeczeństwa w świetle wybranych zbiorów listów.

Na zgłoszenie tematu planowanego wystąpienia wraz z kilkuzdaniowym uściśleniem jego problematyki i zakresu czekamy do 30 czerwca 2018 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adresy:

  1. prof. dr hab. Piotr Borek,  bor@up.krakow.pl
  2. dr hab. Marceli Olma,  molma73@gmail.com

lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Filologii Polskiej, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (dopisek: Konferencja epistolograficzna).

Opłata konferencyjna wynosić będzie 350 zł (w tym 22% VAT). Kwota obejmuje materiały konferencyjne oraz poczęstunek. Dane do przelewu bankowego na konto uczelni zostaną wysłane do osób zainteresowanych udziałem w konferencji. Wszystkie niezbędne informacje logistyczne (zwłaszcza wstępny program konferencji) zostaną opracowane i niezwłocznie przesłane do zainteresowanych osób we wrześniu 2018 roku.

Informacje

Adres:
ul. Podchorążych 2, Kraków
Termin zgłaszania prelegentów:
30.06.2018
Termin zgłaszania uczestników:
30.06.2018
Opłata:
350 zł
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.