Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 19.06.2018
Data wydarzenia: 14.11.2018 g.09:30 - 14.11.2018 g.17:00

Europy Środkowej portret własny 1918-2018 – przemiany wizji państwowości i tożsamości w literaturze / ogólnopolska studencko-doktoracka konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

Koło Naukowe Europy Środkowej UAM  zaprasza na konferencję, której przedmiotem zainteresowania będą takie pojęcia jak państwo, naród, tożsamość – indywidualna i zbiorowa, etniczna, płciowa etc. 

Rok 1918 rozpoczął nową erę w dziejach Europy – w szczególności Europy Środkowej, której narody zyskały możliwość odnalezienia się we własnych granicach. Ta stuletnia perspektywa skłania do refleksji i formułowania pewnego rodzaju podsumowań, rozliczeń oraz snucia wizji (bliższej i dalszej) przyszłości.

Przedmiotem zainteresowania chcemy uczynić takie pojęcia jak państwo, naród, tożsamość – indywidualna i zbiorowa, etniczna, płciowa etc. Chcemy przyjrzeć się ich niegdysiejszym obrazom i poszukać współczesnych (re)definicji.

Naszym głównym przewodnikiem po historii będzie literatura. Chcemy zastanowić się, jakie odbicie znalazły w niej procesy budowania nowoczesnej państwowości i formowania tożsamości, jak artyści reagowali na bieżące wydarzenia i jak nowe pokolenia mówią o nich z perspektywy czasu. Interesuje nas również kreacyjna moc literatury i jej sposoby kształtowania narracji na temat wspomnianych procesów.

W centrum naszych rozważań stawiamy literaturę, ale mile widziane będą wystąpienia obejmujące obok niej także inne dziedziny aktywności twórczej – film, muzyka, teatr, twórczość internetowa etc.

Zależy nam na uchwyceniu zarówno specyfiki procesów zachodzących w poszczególnych państwach Europy Środkowej, jak i relacji między nimi, dlatego szczególnie zachęcamy do podjęcia refleksji porównawczej.

Proponujemy następujące obszary problemowe:
‒ Narodziny nowoczesnej państwowości w Europie Środkowej. Jakie obrazy początku znajdziemy w tekstach literatury i kultury? W jaki sposób tworzą one mity początku? Jak kreują zbiorową tożsamość w obrębie poszczególnych państw? Jak odbijają i wykorzystują sympatie i antypatie pomiędzy państwami?
‒ Przełomy – 1938-1939, 1945-1948, 1956, 1968, 1989. Jak literatura i kultura odmalowywały je na bieżąco, a jak patrzą na nie z perspektywy czasu? Czy i jak wpłynęły na zmianę narracji na temat państwowości, narodowości, tożsamości?
‒ Państwo – naród – mniejszości. Jak na przestrzeni czasu kształtowała relacja między kategoriami państwa i narodu i jaki miało to wpływ na stosunek do mniejszości – narodowych, etnicznych etc. – widoczny w literaturze i kulturze? Jakie obrazy mniejszości znajdziemy w nich dziś? Jakie autodefinicje formułowali i formułują reprezentanci mniejszości w tekstach literackich?
‒ Perspektywy kobiece. Czy w tekstach literackich można znaleźć coś charakterystycznego dla kobiecego sposobu podejmowania kwestii tożsamości? Czym dla twórczyń – mających niedługie doświadczenie z pełnią praw obywatelskich – jest państwowość? W jaki sposób podejmowały i podejmują temat relacji państwo – prawa kobiet? Jak zmieniały się narracje na temat roli kobiet w budowaniu nowoczesnego państwa? Kim była kobieta-obywatelka sto lat temu, a kim jest dziś?
‒ Państwowość i tożsamość współcześnie. Jakie autodefinicje tożsamości – narodowej, regionalnej, europejskiej – poszczególnych państw znajdziemy w literaturze i kulturze dziś? Jak sąsiedzi z regionu piszą o sobie wzajemnie i jaki obraz wspólnoty środkowoeuropejskiej się z tego wyłania? W jaki sposób literatura i kultura rozliczają się z ostatnim stuleciem i jaką przyszłość dla regionu prognozują?

Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja, proponowany temat wystąpienia wraz z abstraktem liczącym 600-900 znaków) prosimy przesyłać na adres europasrodkowa@wp.pl do 15 lipca 2018 roku.

Przewidywany czas wystąpienia: 15 minut

Opłata konferencyjna: 100 zł

Organizator nie pokrywa kosztów transportu i noclegu.

(informacja Organizatorów)

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
31.08.2018
Opłata:
100 zł

Zobacz także

01.01.2018

Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji” organizowana jest przez Wydział Polonistyki UJ.

14.09.2016

Imagologia i komparatystyka. Wokół obrazów inności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej

Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP zaprasza na międzynarodową konferencję „Imagologia i komparatystyka. Wokół obrazów inności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej”, która odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej UAM 19 i 20 września. Program w załączniku.

02.02.2017

Adaptacje. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie / III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

31.05.2016

Festiwal im. Jana Błońskiego "WIDZIEĆ JASNO… W TŁUMACZENIU?"

Spotkania z tłumaczami i tłumaczkami, krytykami i krytyczkami przekładu, krytykami i krytyczkami literatury będą okazją do przedyskutowania takich terminów jak „literatura globalna", „literatura światowa" i „literatura narodowa", a także do zadania wielu pytań: Czy, co i jak widzimy w tłumaczeniu? Czy sama „jasność" jest w tym kontekście kategorią pożądaną, czy raczej należałoby ją – w odniesieniu do przekładu – bardziej sproblematyzować? Czy i w jakim stopniu dążenia do wyjaśniania i czynienia zrozumiałym wszystkiego, co dzięki przekładowi zaczyna istnieć w danym kręgu kultury, powoduje zacieranie swoistości każdej literatury, która staje się jednym z elementów globalnej rzeczywistości? Jak współobecność różnych literatur wpływa na polską literaturę i na nasze myślenie o niej?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.