Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 31.05.2017
Data wydarzenia: 13.10.2017 - 15.10.2017

Filozofia filologii

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Nowe Miasto nad Pilicą

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji "Filozofia filologii". Przez tytułową formułę rozumiemy:

a) namysł teoretyczny nad dzisiejszym rozumieniem pojęcia filologii i jej transcendentalnymi podstawami;

b) refleksję nad statusem filologa – jego zadaniami, ograniczeniami, prawami i obowiązkami;

c) analizę współczesnych praktyk filologicznych w Polsce.

Po pierwsze, chcemy więc zapytać o prawomocność i celowość naszej filologicznej praktyki. Jakim prawem i po co robimy to, co robimy jako filologowie? Interesuje nas także operatywność samej metody filologicznej: jaką wiedzę o przedmiocie pozwala ona uzyskać i czemu właściwie miałaby umożliwiać powiedzenie na jego temat czegoś prawdziwego lub sensownego.

Po drugie, zastanawia nas to, kto współcześnie określa się mianem filologa i jakie to słowo ma konotacje. Czy filologiem jest edytor tekstów barokowych, czy również badacz autobiografizmu w prozie polskiej lat ostatnich? A co z teoretykami literatury? Jak mają się do filologii krytyczne analizy dyskursu? I w jakiej mierze absolwent studiów na kierunku „filologia polska” czuje się spadkobiercą tradycji dyscypliny filologicznej (jakkolwiek by ją rozumieć)? Wierzymy, że tak sformułowany temat ma wymiar zarówno metodologiczny, jak i tożsamościowy.

Ramą naszych dyskusji chcielibyśmy, po trzecie, uczynić relacje filologii i polityki. W jakiej mierze analizy eksponujące pojęcia ideologii czy polityczności są (lub mogą być) filologiczne? Czy kształtowane w kręgach współczesnych filologów wspólnoty afektywne mają (lub powinny mieć) wymiar polityczny? A co z praktykami filologicznymi świadomie wpisującymi się w dyskurs polityczny? Czy ideał nauki niezaangażowanej ostatecznie trafił do lamusa?

Dotychczasowe konferencje poświęcone podobnym zagadnieniom (np. Zjazd Polonistów - "Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku i kulturze - edukacja", Kraków 22-25 września 2004 r.) były skierowane do kadr profesorskich. My chcielibyśmy zaprosić do debatowania przedstawicieli młodszego pokolenia badaczy. Zachęcamy do udziału zarówno osoby zajmujące się filozofią i jej relacjami z filologią, jak i praktykujące filologię na co dzień, w tym przede wszystkim literaturoznawców. Zaproszenie kierujemy także do badaczy interesujących się historią filologii polskiej oraz teorii i antropologii literatury, śledzących przemiany dokonujące się w polskiej humanistyce w ostatnich latach i nieobojętnych na jej przyszłe losy.

Nie chcemy narzucać tematów wystąpień, dlatego zamiast zwyczajowej listy proponowanych zagadnień załączamy krótki spis wydarzeń, które w ostatnich latach bywały lub powinny być przedmiotem dyskusji:

  1. W "Tekstach Drugich" (2014, nr 1) ukazuje się polemiczna recenzja "Polityki wrażliwości" Michała Pawła Markowskiego autorstwa Jana Sowy, który zarzuca Markowskiemu i reprezentowanej przez niego "poststrukturalistyce" płytkość i samooszustwo. Markowski odpowiada tekstem "Lewica akademicka: między hipokryzją a iluzją".
  2. Opublikowane zostaje studium "Laboratorium antropofikcji" Arkadiusza Żychlińskiego (2014). Autor sprzyja tezie, że filologia zasila i powinna zasilać fikcjoznawstwo, obejmujące zarówno narracje dzieł literackich, jak i seriali czy gier komputerowych. Dwa lata później do księgarń trafia zbiór esejów Ryszarda Koziołka "Dobrze się myśli literaturą" (2016). Badacz skłania do przemyślenia na nowo odrębności literatury i tym samym także kompetencji filologa. W tym samym 2016 roku opublikowany zostaje polski przekład książki Franco Morettiego "Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury" (2016), w której autor stosował wypracowaną przez siebie metodę distant reading (tworzenie map i wykresów książek zamiast czytania ich).
  3. Ukazuje się tom zbiorowy "Kultura afektu – afekty w kulturze: humanistyka po zwrocie afektywnym" (2015). We wstępie programowym ("Humanistyka wczoraj i dziś") Ryszard Nycz zakreśla opozycję między humanistyką klasycznie nowoczesną a nową humanistyką, sytuując swoje sympatie wyraźnie po stronie tej ostatniej. W tym samym wydawnictwie ukazują się kolejne tomy serii „Filologia XXI”, proponujące odnowienie modelu klasycznego. Część książek z tej serii ma na celu wprowadzenie do obiegu polskiej humanistyki dokonań współczesnej tekstologii, część zaś skupia się na prezentacji archiwalnych, dotąd nieznanych prac zasłużonych dla polskiej filologii badaczy.

Miejsce: Dworek nad Pilicą (Nowe Miasto nad Pilicą)

Konferencja odbędzie się w październikowy weekend w nowym ośrodku położonym ok. 70 km na południe od Warszawy. Zapewniamy przejazd autokarem z Warszawy (spod bramy Uniwersytetu Warszawskiego) do Nowego Miasta nad Pilicą w piątek 13 października (godzina 11:30) oraz powrót do Warszawy – w niedzielę 15 października (godz. 16:30). Zależy nam na dyskusji nad proponowanym przez nas zagadnieniem, dlatego ograniczamy liczbę uczestników do dwudziestu pięciu osób, co przy trzydniowym wyjeździe pozwoli znacząco wydłużyć czas dyskusji nad jednym wystąpieniem i nada przedsięwzięciu charakter dyskusji seminaryjnej.

Na abstrakty z propozycjami wystąpienia czekamy do 30 czerwca 2017 roku. Prosimy przesyłać je na adres mailowy: filozofia.filologii@gmail.com. Decyzja o przyjęciu na konferencję zostanie ogłoszona 10 lipca. Prosimy o dokonanie wpłat konferencyjnych na konto Uniwersytetu Warszawskiego do 30 lipca.

Opłata konferencyjna dla uczestników spoza Uniwersytetu Warszawskiego wynosi 150 zł. W cenę, oprócz przejazdu autokarem w obie strony, wliczają się: dwudniowy nocleg (pokoje dwuosobowe), wyżywienie (śniadania, obiadokolacje, przerwy kawowe), wynajem sali konferencyjnej oraz publikacja pokonferencyjna. Niskie koszty zawdzięczamy wsparciu finansowemu podmiotów związanych z Uniwersytetem Warszawskim (Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz władze Wydziału Polonistyki). Organizatorami konferencji są doktoranci i pracownicy Zakładu Literatury XX i XXI Wieku oraz Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literaturoznawczych (Instytut Literatury Polskiej UW). 

Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w odrębnym numerze (pt. "Filozofia filologii") czasopisma "Przegląd Filozoficzno-Literacki".

Organizatorzy:

Artur Hellich

Zbigniew Jazienicki

Helena Markowska

Jan Potkański

Łukasz Żurek

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
30.06.2017 21:30
Słowa kluczowe:

Zobacz także

31.05.2016

Festiwal im. Jana Błońskiego "WIDZIEĆ JASNO… W TŁUMACZENIU?"

Spotkania z tłumaczami i tłumaczkami, krytykami i krytyczkami przekładu, krytykami i krytyczkami literatury będą okazją do przedyskutowania takich terminów jak „literatura globalna", „literatura światowa" i „literatura narodowa", a także do zadania wielu pytań: Czy, co i jak widzimy w tłumaczeniu? Czy sama „jasność" jest w tym kontekście kategorią pożądaną, czy raczej należałoby ją – w odniesieniu do przekładu – bardziej sproblematyzować? Czy i w jakim stopniu dążenia do wyjaśniania i czynienia zrozumiałym wszystkiego, co dzięki przekładowi zaczyna istnieć w danym kręgu kultury, powoduje zacieranie swoistości każdej literatury, która staje się jednym z elementów globalnej rzeczywistości? Jak współobecność różnych literatur wpływa na polską literaturę i na nasze myślenie o niej?

24.05.2017

Poetyka dzielności. O poezji Julii Hartwig / Wykład prof. Anny Legeżyńskiej

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na cykl wykładów pod nazwą Prelekcje Mistrzów. Skierowane są one przede wszystkim do studentów humanistów, doktorantów oraz uczniów poszukujących możliwości spotkania z wybitnymi przedstawicielami nauki i kultury.

19.04.2017

Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze

Katedra Filologii Angielskiej oraz Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze (18−20 października 2017).

11.10.2016

Sienkiewicz (nie)znany

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego Studenci Filologii Polskiej i Teatrologii zapraszają na sympozjum naukowe "Sienkiewicz (nie)znany" 29 listopada 2016, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, aula 1.45 organizowane w ramach projektu WOKÓŁ SIENKIEWICZA.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.