Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 07.10.2017
Data wydarzenia: 26.10.2017 - 28.10.2017

Franciszek Skaryna. Życie, twórczość, recepcja. W 500. rocznicę edycji białoruskiej Biblii: 1517-2017 / Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”,

Grodzieński Państwowy Uniwersytet imienia Janki Kupały: Wydział Filologiczny, Naukowo-Dydaktyczne Centrum Koordynacyjne „Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza”, Katedra Języków Obcych, Biblioteka Naukowa Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały, Muzeum Historii Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały,

Państwowa Instytucja Kultury,

„Grodzieńska Obwodowa Biblioteka Naukowa im. E. Karskiego”,

Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku,

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,

mają zaszczyt zaprosić w dniach 26-28 października 2017 roku na JUBILEUSZOWĄ MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ "FRANCISZEK SKARYNA. ŻYCIE, TWÓRCZOŚĆ, RECEPCJA. W 500. ROCZNICĘ EDYCJI BIAŁORUSKIEJ BIBLII: 1517–2017".

Konferencja odbędzie się w Białymstoku i w Grodnie.

PROGRAM KONFERENCJI - w załączniku

Zagadnienia badawcze Konferencji:

  • Od Cyryla i Metodego do Franciszka Skaryny. Biblia Skaryny a początki wschodnio- słowiańskiego i białoruskiego drukarstwa. Białoruski przekład Biblii a inne przekłady narodowe.  Franciszek Skaryna – założyciel drukarstwa białoruskiego. Życie i twórczość Franciszka Skaryny (ok. 1490 - ok. 1540).
  • Aspekty językoznawcze, literaturoznawcze, historyczne i kulturowe dzieła Franciszka Skaryny. Działalność Franciszka Skaryny jako przedmiot badań.
  • Międzynarodowy wymiar życia i dzieła Skaryny między Wschodem a Zachodem: Rzeczpospolita, Czechy, Italia, Wielkie Księstwo Litewskie, Białoruś, Królewiec, Rosja. Białoruskie centra drukarstwa. Druk religijny i świecki, reformacja. Drukarstwo  w języku białoruskim i innych językach słowiańskich.
  • Dzieje drukarstwa w krajach słowiańskich. 550 lat drukarstwa białoruskiego w kontekście kultury europejskiej. Rola i znaczenie alfabetów łacinki, głagolicy i cyrylicy w historii religii chrześcijańskiej i świeckiej kultury Słowian. Rola książki w rozwoju europejskiej myśli naukowej. Drukarstwo a literatura fabularna. Książka – źródło wiedzy: rola książek wychowaniu człowieka. Książka w epoce multimedialnej.
  • Recepcja literacka i naukowa dzieła Franciszka Skaryny na Białorusi, w Polsce i w Europie. Światowe znaczenie dziedzictwa twórczego i działalności oświatowej Franciszka Skaryny. Skaryna we współczesnej kulturze: reinterpretacje.

Serdecznie zapraszamy do Białegostoku i Grodna!

W 2018 roku planujemy publikację punktowanej, recenzowanej monografii o Skarynie.

*

Konferencja obradować będzie pierwszego dnia w Białymstoku; drugiego dnia jej uczestnicy przejadą (pociągiem) do Grodna, gdzie przewidujemy m.in. zwiedzanie miasta. Trzeciego dnia kontynuowane będą obrady, a także przewidziano czytanie tekstów starobiałoruskich i część artystyczną Konferencji.

Uczestnicy Konferencji powinni mieć wizę białoruską. Prosimy o przesłanie do 30 czerwca 2017 roku danych paszportowych potrzebnych do wystawienia oficjalnych zaproszeń przez Grodzieński Państwowy Uniwersytet im Janki Kupały. Wiza otrzymana na podstawie takiego zaproszenia jest bezpłatna i jest ważna na czas pobytu na Konferencji.

Przewidujemy wpisowe: w Polsce (200 zł) wpłacone na konto wskazane przez Uniwersytet w Białymstoku oraz osobno na Białorusi (20 USD), uregulowane na miejscu.

W ramach wpisowego zapewniamy wyżywienie, program kulturalny oraz druk monografii pokonferencyjnej. Nie pokrywa ono kosztów noclegu (zaproponujemy pokoje o różnym standardzie) i przejazdu na miejsca, gdzie odbywać się będzie sesja.

*

Języki konferencji: białoruski, polski, angielski, rosyjski (i inne języku kongresowe).

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 maja 2017 roku.

Przygotowanie Konferencji wiąże się z poniesieniem kosztów przez stronę białoruską i polską jeszcze przed samą sesją. Dlatego prosimy o podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej uczestnictwa.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy: jlawski@wp.pl – z dopiskiem w tytule: „Skaryna”.
 

prof. Jarosław Ławski                                         prof. Swietłana Musijenko

(Uniwersytet w Białymstoku)                             (Uniwersytet im. Janki Kupały)

 

dr Łukasz Zabielski                                            doc. dr Swietłana Honczar

(Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego)          (Uniwersytet im. Janki Kupały)       

Informacje

Opłata:
wpisowe: w Polsce (200 zł) wpłacone na konto wskazane przez Uniwersytet w Białymstoku oraz osobno na Białorusi (20 USD), uregulowane na miejscu

Zobacz także

06.12.2016

Pamięć kultury: żywe słowo Elizy Orzeszkowej / Międzynarodowa konferencja naukowa

Organizatorzy:

17.06.2018

„Topos”: pismo literackie, idea, środowisko artystycznew XXV rocznicę wydania pierwszego numeru „Toposu” / Jubileuszowa Konferencja Naukowa

Konferencji, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2018 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku towarzyszyć będą spotkania z pisarzami skupionymi wokół „Toposu”, promocja książek i  panele.

22.11.2018

Romantyzm polski i romantyzmy europejskie: Romantyk jako czytelnik / II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej

Instytut Filologii Polskiej UAM zaprasza na II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej, pt. "Romantyzm polski i romantyzmy europejskie: Romantyk jako czytelnik", które odbędzie w dniach 26-28 listopada 2018 r. w Salonie Mickiewicza (Collegium Maius).

03.03.2019

Twórczo, inspirująco, nowocześnie… I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na I Lubuskie Forum Nauczycieli Polonistów. Spotkanie będzie poświęcone kwestii kształtowania kultury humanistycznej oraz upowszechniania skutecznych rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i nowoczesnych środków dydaktycznych. Konferencja odbędzie się 12 marca 2019 r. o godz. 10.00–15.00 w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.