Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 19.12.2015
Data wydarzenia: 21.05.2016 - 21.05.2016

Go East!: Ekokrytyka w Europie Środkowo-Wschodniej

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Wrocław
Organizatorzy:

Zakład Teorii Literatury, Zakład Historii Literatury Romantyzmu i Doktoranckie Koło Naukowe Teoretyków Literatury Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na konferencję naukową „Go East!: Ekokrytyka w Europie Środkowo-Wschodniej” (21-22 maja 2016 r., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego).
 
Podczas konferencji wykład wygłosi profesor Scott Slovic (University of Idaho), założyciel Association for the Study of Literature and Environment (ASLE).
 
Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń w języku polskim lub angielskim (200 – 350 słów) na adres dkntlconference@gmail.com.Opłata konferencyjna wynosi 150 zł / 35 euro.
 
Dyskurs ekokrytyczny charakteryzuje się wciąż znacznymi dysproporcjami między anglosaskimi środowiskami naukowymi a kontynentalną Europą, szczególnie Środkowo-Wschodnią. W tym pierwszym kontekście ekokrytyka rozwija się prężnie już od kilku dziesięcioleci, w drugim dopiero zaczyna zapuszczać korzenie.
 
Podstawowym celem ekokrytyki pozostaje od początku zwrócenie uwagi na kwestie relacji środowiska i literatury. Pod szyldem ekokrytyki znaleźć dziś można wiele zróżnicowanych perspektyw i tematów, które na pierwszy rzut oka nie wydają się mieć wiele wspólnego z literaturą, m.in.: głęboką ekologię (deep ecology), ekofeminizm, ekologię miasta i życia codziennego, sprawiedliwość środowiskową czy bioregionalizm – by wymienić tylko kilka.
 
Wydaje nam się konieczne szersze wprowadzenie ekokrytyki do humanistyki naszego regionu, ponieważ humanistyka nie może uniknąć podstawowych pytań ekokrytycznych, pytań o granice interwencji ekologicznych wobec jednostki i społeczeństwa, pytań o zbieg polityki ekologicznej z problemami globalizmu, kolonializmu i postkolonializmu. Ogromna etyczna i polityczna złożoność tych zagadnień sprawia, że szukanie odpowiedzi na nie zdaje się nam szczególnie istotne, zwłaszcza z perspektywy krajów przez lata zmagających się z mocarstwową dominacją, a obecnie w dużej mierze zależnych od wpływów wielkiego kapitału.
 
Ze względu na duży rozdźwięk w postępach badawczych oraz nasze specyficzne geopolityczne usytuowanie, chcielibyśmy podjąć refleksję nad tekstami z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko tymi wprost dotyczącymi związków człowieka i innych zwierząt ze środowiskiem, ale także nad ekokrytyką samą w sobie, w jej teoretycznych i ideologicznych uwikłaniach. To przede wszystkim takiej literaturze chcemy poświęcić konferencję.
 
Z przyjemnością informujemy, że podczas konferencji jako keynote speaker wystąpi profesor Scott Slovic (University of Idaho), jeden z najbardziej zasłużonych i rozpoznawalnych przedstawicieli ekokrytyki, który na początku lat 90. założył Association for the Study of Literature and Environment (ASLE), a obecnie pełni funkcję redaktora naczelnego „ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment” – czołowego pisma poświęconego zagadnieniom ekokrytyki. Jako zwolennik umiędzynarodawiania ekokrytyki, profesor Slovic wygłaszał odczyty w ośrodkach akademickich na całym świecie, m.in. w Libanie, Francji, Brazylii czy Indiach. Jako Fulbright Scholar prowadził badania w Niemczech (University of Bonn, 1986-87), Japonii (University of Tokyo, Sophia University, and Rikkyo University, 1993-94) i Chinach (Guangdong University of Foreign Studies, 2006), oraz współpracuje z badaczami ekokrytyki na całym świecie, czego rezultatem jest m.in. redagowana przez niego na łamach prestiżowego czasopisma World Literature Today, A Booklist of International Environmental Literature, która w ostatniej edycji zawierała również hasła dotyczące naszego regionu – Ukrainy i Polski.
 
Poniżej podajemy listę proponowanych zagadnień:
 
1) Filozofia i estetyka:
 • ekologiczna epistemologia: epistemologiczne uwikłania literatury zorientowanej ekologicznie oraz ekokrytyki;
 • ekokrytyka wobec tradycji metafizycznej; problem esencjalizmu w badaniach nad naturą i w ekokrytyce;
 • estetyka eko-literatury, poetyka ekokrytyki;
 • sprawczość dyskursu: czy ekokrytyka ma/miała realny wpływ na społeczną rzeczywistość?
 • jednostka i środowisko: podmiot, agens, sieć, wspólnota (warianty ko-egzystencji w literaturze i myśli ekokrytycznej);
 
2) Poetyka, teoria, literatura:
 • ekokrytyka a Teoria: metodologie badań i zwroty badawcze, ich możliwe przymierza i konflikty, np. ekokrytyka i zwrot lingwistyczny, przestrzenny, afektywny, studia postzależnościowe i biopolityczne;
 • narratologia i poetyka jako narzędzia zwiększania świadomości ekologicznej;
 • język jako dar i brzemię: reprezentacja i mimesis a literatura środowiskowa;
 • podmiot piszący/czytający wobec natury: kwestia doświadczenia i interpretacji w ekokrytyce;
 • czy nieantropocentryczne opowieści są możliwe? W stronę eko- i biocentrycznych narracji;
 • ekokrytyka i feminizm
 • kategorie krytyczne: ecopoetry, biopoetry, enviromental literature; ich istnienie i przejawy w polu literackim Europy Środkowo-Wschodniej;
 
3) Historia, specyfika, regionalizm:
 • wędrujące pojęcia: zapożyczenia z teorii anglosaskiej i kwestia ich przyswojenia w obszarze kulturowym Europy Środkowo-Wschodniej;
 • specyfika ekokrytyki w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Litwie, Łotwie, Estonii, Białorusi, Ukrainie. Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Czarnogórze, Albanii, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.
 • ekokrytyka i globalizacja: kwestia globalności z „lokalnej” perspektywy;
 • ekokrytyka a nowy regionalizm: punkty wspólne i rozbieżności;
 • ekokrytyka a europejskie prądy/kierunki literackie: modernizm, awangarda, postmodernizm;
 • ekokrytyka, literatura i post-komunizm;
 • ekokrytyka a studia nad codziennością.
 
Strona internetowa konferencji: www.dkntl.uni.wroc.pl.

Informacje

Termin zgłaszania uczestników:
13.02.2016 23:00
Słowa kluczowe:

Zobacz także

14.09.2016

Imagologia i komparatystyka. Wokół obrazów inności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej

Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej IFP zaprasza na międzynarodową konferencję „Imagologia i komparatystyka. Wokół obrazów inności w kulturze Europy Środkowej i Wschodniej”, która odbędzie się w Instytucie Filologii Polskiej UAM 19 i 20 września. Program w załączniku.

17.02.2017

Seminarium posthumanistyczne

Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ zaprasza 28 lutego (wtorek) o godz. 18.00 (pałac Biedermanna, ul. Franciszkańska 1/5) na seminarium posthumanistyczne, poświęcone książkom

25.08.2017

IATIS Workshop Kraków

Wydział Polonistyki i Centrum Badań Przekładoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w VI Warsztatach Regionalnych IATIS, które odbędą się w dniach 27-29 września 2017 w Krakowie. Tytuł warsztatów to: Historia przekładu literackiego. Nowe obszary i metody badawcze w polskim kontekście

25.08.2017

IATIS Workshop Kraków

Wydział Polonistyki i Centrum Badań Przekładoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w VI Warsztatach Regionalnych IATIS, które odbędą się w dniach 27-29 września 2017 w Krakowie. Tytuł warsztatów to: Historia przekładu literackiego. Nowe obszary i metody badawcze w polskim kontekście

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.