Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 29.01.2019
Data wydarzenia: 13.06.2019 - 14.06.2019

Gombrowicz – świat i okolice

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Wrocław
Organizatorzy:

Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową "Gombrowicz – świat i okolice", która odbędzie się w dniach 13–14 czerwca 2019 roku we Wrocławiu.

Pisarz polski, argentyński, światowy? Jak czytać dziś Gombrowicza – twórcę pochwyconego w sidła polskiej tradycji narodowej, której nieustannie się sprzeniewierza; emigranta zafascynowanego zróżnicowaniem i niedokształtowaniem argentyńskiej kultury, którą chce współtworzyć; autora zachłannie czerpiącego z kodów i konwencji wyznaczanych przez kanon literatury europejskiej będącej w jego oczach synonimem artystycznej uniwersalności?

Kwestie te pozostają nierozstrzygnięte, być może wręcz nierozstrzygalne. Pewne jest, że Gombrowiczowska „walka o własną wybitność” (sławę? uniwersalizację? wyodrębnienie?) toczy się dopóki pisarstwo autora czytane w dziesiątkach języków fascynuje i krępuje, rozśmiesza i wywołuje grymasy. Czy jednak status jego literatury zmienia się wraz z przybywającymi tłumaczeniami i niepolskojęzycznymi omówieniami? Czy dzięki pogłębianiu wiedzy o emigracyjnym okresie życia Gombrowicza, choćby o jego oddziaływaniu na młodoartystyczne ruchy i grupy Argentyny, pojawiają się jakieś nowe możliwości opisu i klasyfikacji jego pisarstwa? Czy możliwe (i czy potrzebne) jest określenie aktualnej pozycji Gombrowicza w światowych lub europejskich kanonach literackich? Od czego właściwie miałaby ona zależeć?

Jesteśmy przekonani, że wciąż ukazujące się artykuły, eseje, książki mierzące się z tą problematyką – ważne i inspirujące – raczej otwierają pole do dyskusji niż udzielają ostatecznych odpowiedzi. Dlatego w przededniu 50. rocznicy śmierci autora Trans-Atlantyku zapraszamy do rozmowy, w której uwzględnione zostaną możliwe nowe perspektywy badawcze i interpretacyjne, zarysowujące się wraz z coraz szerszym rozpoznaniem pogranicznego, nieoczywistego usytuowania twórczości Gombrowicza w światowym polu literackim.

Do udziału w spotkaniu zachęcamy zwłaszcza literaturoznawców i literaturoznawczynie, w tym polonistów, hispanistki oraz osoby związane z pozostałymi filologiami nowożytnymi, zainteresowane problematyką literatury światowej, nowej komparatystyki czy translatologii, ale i zagadnieniami migracji czy hybrydyczności kulturowej, bez których trudno mówić dziś o dziele oraz praktyce twórczej Gombrowicza.

Najbardziej obiecujące wydaje nam się podjęcie rozważań wpisujących się w następujące obszary problemowe i tematyczne:

 • oblicza „argentyńskości” lub „światowości” literatury Gombrowicza,

 • ślady obecności Gombrowicza w literaturze państw Ameryki Łacińskiej oraz w innych obcych literaturach narodowych,

 • doświadczenie migracji/przemieszczenia/pogranicza i jego wpływ na literaturę oraz twórcze strategie,

 • literatura na osi centrum–peryferie; literatura mniejsza a języki i kultury dominujące,

 • problemy kanonu/kanonów: literatura polska i argentyńska a „literatura światowa”,

 • nowe perspektywy (nie)porównania: zestawienia, przeciwstawienia, propozycje „czytania z”,

 • Gombrowicz hiszpańskojęzyczny: tłumaczenia autorskie, publicystyka, korespondencja,

 • literatura w tłumaczeniu: obszary nieprzekładalności, problemy recepcji i interpretacji w przekładzie.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji 20-minutowych wystąpień. Abstrakty referatów liczące od 350 do 450 słów prosimy przesyłać do 7 kwietnia 2019 roku na adres: konferencja.gombrowicz@uwr.edu.pl.

Data i miejsce konferencji: 13–14 czerwca 2019 roku, Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opłata konferencyjna: 200 zł.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy uczestnikom i uczestniczkom obiady w dniach 13 i 14 czerwca oraz kolację pierwszego dnia konferencji.

Przewidujemy publikację wybranych referatów wygłoszonych na konferencji.

Komitet Organizacyjny

Marian Bielecki (marian.bielecki@uwr.edu.pl)

Martyna Pańczak (matyna.panczak@uwr.edu.pl)

Aleksander Trojanowski (aleksander.trojanowski@uwr.edu.pl)

Dodatkowe informacje będą publikowane na stronie:

konferencja.gombrowicz.uni.wroc.pl


PROGRAM WYDARZENIA

🔘Czwartek 13.06.2019 r.🔘

9.30–9.45 Otwarcie konferencji

9.45–11.45

 • Ewa Kobyłecka-Piwońska, Czy Witold Gombrowicz jest pisarzem argentyńskim?
 • Janusz Margański, Co można wycisnąć z Pornografii?

12.15–14.15

 • Błażej Warkocki, Gombrowicz, literatura mniejsza, peryferyjność
 • Agnieszka Czyżak, Nasz dramat erotyczny – „europejskość” na sprzedaż
 • Natalia Sadowska, O związkach Gombrowicza z literaturą chilijską
 • Józef Olejniczak, Anarchie Gombrowicza

15.45–17.15

 • Zofia Kurzawińska, Tłumaczenie groteski na japoński na przykładzie Ferdydurke Witolda Gombrowicza
 • Aleksandra Naróg, O Gombrowiczowskiej dumie – perspektywa polska i argentyńska
 • Katarzyna Lisowska, Męskość, starość i odmieńczość – o obecności Witolda Gombrowicza w dyskursie genderowym w polskim literaturoznawstwie

18.00–19.30

 • Spotkanie w Księgarni Hiszpańskiej
 • Klementyna Suchanow, Gombrowicz i wydawcy

🔘Piątek 14.06.2019 r.🔘

9.00–11.00

 • Katherina B. Kokinova, (Meta)światowość Kosmosu
 • Tomasz Kaliściak, Gombrowicz w kosmosie Geneta
 • Marian Bielecki, Próbowanie świata i siebie – Montaigne i Gombrowicz
 • Jakub Osiński, Jak czytać Wspomnienia polskie?

11.30–13.00

 • Tomasz Jativa, Gombrowicz i Foucault. Ciało w objęciach formy i pisarstwo dziennikowe jako troska o siebie
 • Piotr Sadzik, Biopolityka w transie. Trans-Atlantyk jako opowieść o stanie wyjątkowym
 • Martyna Pańczak, Przerywanie wspólnotowego mitu. Mniejszościowa argentyńskość Trans-Atlantyku

14.30–16.00

 • Klaudia Renusch, Jak daleko z Argentyny do Meksyku? Rzecz o relacji Witolda Gombrowicza ze Sławomirem Mrożkiem
 • Agata Janiak, O metafizyce bez podstaw? Witold Gombrowicz w recepcji Józefa Czapskiego
 • Mateusz Wiskulski, Koterski Gombrowiczem podszyty. Kino Marka Koterskiego w perspektywie twórczości Witolda Gombrowicza

16.15–17.15

 • Cezary Wicher, Gombrowicza Bernhardem, Bernharda Gombrowiczem. O dwóch schizolach
 • Krystian Korytko, Witold Gombrowicz i Georges Perec. Rzecz o podwalinach prywatnej antropologii

17.15 Zamknięcie konferencji

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
07.04.2019
Opłata:
200 zł
Słowa kluczowe:

Zobacz także

21.08.2018

Przed i po. Witold Gombrowicz

Od 10 do 12 września 2018 roku w „Łaźni Łańcuszkowej” w Zabrzu (ul. Wolności 4) odbędzie się II edycja konferencji naukowej pt. „Przed i po”.

16.08.2016

Sienkiewicz – tekst, lektura i społeczna praxis

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wraz z Muzeum Narodowym w Kielcach, Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach serdecznie zaprasza na naukową sesję: Sienkiewicz – tekst, lektura i społeczna praxis, która odbędzie się w dniach 15-17 września 2016 roku w Kielcach. Obradom konferencyjnym towarzyszyć będą panele dyskusyjne: Sienkiewiczowska wizja historii dzisiaj oraz Po Sienkiewiczu – nowe odsłony powieści historycznej. Konteksty popkulturowe. Wezmą w nich udział literaturoznawcy (m.in. Grażyna Borkowska, Andrzej Mencwel, Krystyna Pietrych, Jolanta Sztachelska) i pisarze (Olga Tokarczuk, Maciej Hen, Konrad Lewandowski, Kristina Sabauliaskaitė).

09.11.2017

Allen Kuharski, Richard Lowe: The Digital Archiving of Performance Data: The Case of Witold Gombrowicz / Otwarte zebranie Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

11.06.2018

Wykład prof. Allena Kuharskiego Recontextualization of Polish Literature and Culture for International Audiences/ Rekontekstualizacja polskiej literatury i kultury dla międzynarodowego odbiorcy oraz spotkanie informacyjne programu IBL.eu

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na spotkanie poświęcone zagadnieniu prowadzenia badań naukowych nad polską literaturą i kulturą w kontekście międzynarodowym.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.